10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông năm 2010

Thứ sáu - 24/12/2010 00:59

DIC-Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức công bố 10 sự kiện Thông tin và truyền thông nổi bật năm 2010 vào sáng nay 22/12/2010. Theo đó, 10 sự kiện gồm:

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai (đứng) chủ trì buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực thông tin
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai (đứng) chủ trì buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực thông tin

1- Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT - TT” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày 22/9/2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT - TT”. Đề án sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc đẩy mạnh UDCNTT, đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT, công nghiệp CNTT, hạ tầng viễn thông băng rộng, phổ cập tin học, ứng dụng CNTT, xây dựng doanh nghiệp và phát triển thị trường CNTT-TT. Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, trước đó ngày 27/8/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Chương trình này đã đề ra những mục tiêu nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đúng dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị đã đưa vị trí của CNTT Việt Nam trên thế giới "từ không thành có". Việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã có những tiến bộ rõ rệt, đóng góp bước đầu cho sự nghiệp CNH-HĐH, cải cách hành chính. Công nghiệp CNTT và Viễn thông trở thành một trong bảy ngành kinh tế của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những năm qua.

2- Luật Bưu chính được Quốc hội thông qua.
Luật Bưu chính được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 28/06/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Luật gồm 10 chương, 46 điều quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính. Cũng trong năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành 3 Quyết định số 281, 282, 283 nhằm nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn trong hoạt động xuất bản, đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng, góp phần ổn định chính trị, xã hội. Ngày 30/11/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quy chế “Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại”, giao cho Bộ Thông tin  và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý thông tin đối ngoại.

Từ ngày 01/07/2010, Luật Tần số Vô tuyến điện và Luật Viễn thông chính thức có hiệu lực. Như vậy, cùng với Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Xuất bản và các Nghị định, hướng dẫn được ban hành tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách tương đối đầy đủ, đồng bộ, minh bạch và phù hợp thực tiễn, thúc đẩy hoạt động Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí, Xuất bản Việt Nam phát triển, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

3- Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” được Quốc hội thông qua.
Ngày 10/11/2010 Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ VIII thông qua Chương trình  mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, giữa các vùng, miền, tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Cùng với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích,  dự kiến sẽ được thực hiện tại 250 huyện và 3.000 xã, trong đó ưu tiên 1.700 xã vùng sâu, vùng xa trong giai đoạn 2011-2015 bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; duy trì hoạt động thường xuyên cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; hỗ trợ thiết bị nghe và xem cho hộ gia đình; tăng cường nội dung thông tin truyền thông về cơ sở phục vụ đồng bào các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định số 420/QĐ-TTg về việc thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010. Việc điều tra giúp cung cấp thông tin phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển TT&TT của Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong lĩnh vực TT&TT ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước.

Trong năm 2010, Bộ TT&TT đã triển khai chương trình “Máy tính cho cuộc sống” đưa máy tính giá rẻ với kết nối Internet tới số lượng đơn vị có quy mô lớn hơn, đẩy nhanh tốc độ thu hẹp khoảng cách số, nâng cao dân trí và kiến thức về máy tính và Internet của người dân. Cũng trong năm nay Tập đoàn Intel đã khánh thành nhà máy lắp ráp và kiểm định chip đầu tiên tại Việt Nam (nhà máy Intel VN). Đây là một sự kiện quan trọng phát triển những ngành có hàm lượng công nghệ cao để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về phát triển CNTT đến 2020 ở Việt Nam.

4- Doanh nghiệp Viễn thông trở thành các doanh nghiệp đứng hàng đầu Việt Nam về nộp thuế. 
 Theo kết quả bảng xếp hạng top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietNamNet công bố ngày 23/9/2010, doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam là Công ty Thông tin di động (MobiFone) với gần 6.000 tỉ đồng, đứng đầu bảng xếp hạng tiếp theo là Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel). Như vậy Doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam đứng hàng đầu trong 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất.
Trong năm 2010 các doanh nghiệp BCVT – CNTT mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet của Việt Nam tiếp tục được đầu tư và phát triển mạnh. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ  BCVT doanh thu vẫn tăng 57,2% so với năm trước, nộp ngân sách nhà nước tăng 20,8% so với năm 2009. Mạng lưới BCVT, Internet  phát triển ổn định, tốc độ phát triển thuê bao điện thoại tăng mạnh. Tổng số trên toàn mạng hiện có 162,88 triệu, trong đó di động chiếm 91,2% ; mật độ đạt 189 máy/100 dân. Toàn quốc có trên 26,8 triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ 31,12%. Tổng số thuê bao băng rộng đạt 3,68 triệu thuê bao đạt mật độ 4,2%

5-Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh Internet, Game online.
Nhằm hạn chế và ngăn ngừa những tác hại của Game online, năm 2010 Bộ TT&TT và các Sở TT&TT trong cả nước đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường quản lý Game online. Bộ đã đề ra 5 nhóm giải pháp là tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở và đại lý hoạt động lĩnh vực này. Bộ TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các trò chơi trực tuyến có nội dung lành mạnh và tuyên truyền để thay đổi nhận thức của xã hội về dịch vụ trò chơi trực tuyến, triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn việc truy nhập và loại bỏ các thông tin số có nội dung vi phạm pháp luật trong Game online trên hệ thống mạng, yêu cầu các đại lý Internet thực hiện nghiêm quy định giờ đóng, mở cửa ở các địa phương.
 
Cũng trong năm nay Hiệp hội Internet Việt Nam được thành lập ngày 23/6/2010. Ban chấp hành của Hiệp hội với 33 thành viên, mục đích là tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên, nâng cao công nghệ, chất lượng, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển các dịch vụ Internet tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, đồng thời đưa ra những đề xuất, góp ý và phản biện các chính sách phát triển Internet của cơ quan quản lý, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, đưa Internet đến vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.    
 
Ngày 29-6-2010, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 14/2010/TT-BTTTT, quy định về hoạt động, quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Đây là một văn bản luật quan trọng mà mọi tổ chức, cá nhân có hoặc có ý định lập website cần biết. Tính đến nay Bộ TT&TT cũng đã cấp phép hoạt động cho hàng chục trang mạng, Sự ra đời của Thông tư đúng với xu thế vận động của thời đại, phù hợp với năng lực, công nghệ của Việt Nam với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT.   

6-  An toàn thông tin trở thành vấn đề cấp thiết, sống còn đối với các tổ chức, doanh nghiệp.
Lần đầu tiên Bộ TT&TT công bố thông điệp về an toàn thông tin tại “Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2010” với chủ đề “Quy hoạch ATTT số quốc gia – Con đường phía trước” đã chính thức diễn ra vào ngày 23/11/2010 tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm Ứng cứu Máy tính Khẩn cấp Việt Nam (VNCERT) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT. Đây là hoạt động quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về ATTT của toàn xã hội, khuyến khích quảng bá việc ứng dụng và phát triển CNTT, bảo mật giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, các quy định thiết thực để đảm bảo ATTT. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về ATTT và triển khai các ứng dụng về ATTT nhằm thực hiện Quy hoạch phát triển ATTT số quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7-  Hội chợ Sách quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Từ 17-21/9/2010, Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế lần thứ III được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội, là một trong những hoạt động Chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Triển lãm – Hội chợ Sách quốc tế lần thứ III có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trên 230 gian hàng đã trưng bày và bán hàng nghìn tên sách, hàng triệu bản sách và văn hóa phẩm về Thăng Long – Hà Nội, Đảng, Bác Hồ, về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
     
Trong thời gian này lễ trao giải báo chí toàn quốc viết về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng được tổ chức vào ngày 4/10/2010. Sau một năm phát động Ban Tổ chức đã nhận được 698 tác phẩm của các tác giả từ khắp cả nước gửi về, trong đó có 525 tác phẩm báo in, 46 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm báo hình, 76 tác phẩm báo điện tử và 12 tác phẩm ảnh báo chí.  Trong dịp này Bộ TT&TT đã tổ chức thành công cuộc thi vẽ tem Bưu chính toàn quốc để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với chủ đề “Xây dựng và Phát triển”. Bộ tem gồm 4 mẫu tem và 1 bloc giới thiệu khái quát quá trình xây dựng và phát triển của thủ đô, nội dung thể hiện như Hà Nội  - Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam; Hà Nội xây dựng; Hà Nội phát triển; Hà Nội hiện đại; Hà Nội trên con đường Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa.

8- Lần đầu tiên Cộng đồng ASEAN tổ chức Liên hoan ảnh, phim tài liệu và phóng sự.
Trong năm 2010, lần đầu tiên Liên hoan ảnh, phim tài liệu và phóng sự về Đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “ Đất nước và con người các Quốc gia ASEAN”. Liên hoan đã thu hút được gần 7000 tác phẩm dự thi của các tác giả là nhà nhiếp ảnh, phóng viên các cơ quan báo chí, các nhà làm phim từ các nước thành viên ASEAN. Liên hoan đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế mà còn thể hiện rõ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Để chào mừng thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội, ngày 27/10/2010, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Việt Nam trong cộng đồng ASEAN”, bộ tem gồm một mẫu tem thể hiện quốc kỳ của 10 nước ASEAN được cách điệu thành hình tượng rồng bay lên, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cũng như vai trò, vị thế của ASEAN trong khu vực cũng như trên thế giới. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện quan trọng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cũng đã được tổ chức. Với những nỗ lực đầy ý nghĩa này, ngành Thông tin và Truyền thông đã góp phần tích cực vào sự thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN, đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong cộng đồng ASEAN.

9-  Lần đầu tiên Hội Báo Xuân được tổ chức tại Paris (Pháp).
Ngày 27/2/2010, lần đầu tiên Hội Báo Xuân Việt Nam 2010 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris (Pháp) với sự có mặt của hơn 680 ấn phẩm báo chí thuộc hơn 400 cơ quan báo chí của Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp hội nhập và phát triển của truyền thông Việt Nam trên trường quốc tế. Gần 200 quan chức địa phương, bà con Việt kiều và bạn bè Pháp, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và quốc tế đã có mặt trong buổi lễ khai trương. Triển lãm trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo Việt Nam với công chúng là Việt kiều, độc giả Pháp. Toàn cảnh báo chí Việt Nam được thu nhỏ trên một khuôn viên rộng gần 200m2 mang lại cảm giác ấm áp của mùa xuân quê hương Việt Nam đối với bạn bè Pháp và bà con kiều bào. Hội báo xuân Việt Nam 2010 tại Paris kết thúc vào 15/3/2010 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với bạn đọc trên đất Pháp.

10- Việt Nam đạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39.
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức, đây là lần đầu tiên sau 20 năm tham gia Việt Nam đã đạt giải Nhất với chủ đề: "Hãy viết thư cho một người nào đó, để nói vì sao sự hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng". Tác phẩm đạt giải nhất là bức thư của em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh trường THCS Tây Sơn (Hải Châu, Đà Nẵng) gửi tới đạo diễn Trương Nghệ Mưu, một đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc và thế giới với mong muốn có những tác phẩm điện ảnh thật hay về chủ đề HIV/AIDS, qua đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của AIDS để phòng tránh một cách có hiệu quả, đồng thời giúp thức tỉnh những người còn thờ ơ với căn bệnh thế kỷ này. Các cuộc thi viết thư UPU luôn là cơ hội tốt để các em học sinh ở lứa tuổi thiếu niên được tham gia bàn luận về những vấn đề lớn của thời đại, những vấn đề đang được nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới quan tâm giải quyết. Với kết quả này Việt Nam đã tập hợp đủ bộ giải thưởng của UPU từ giải khuyến kích đến giải 3, giải nhì và giải nhất.

Tác giả bài viết: dic.gov.vn

 Tags:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN MỚI NHẤT
Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2024 - 2025
THỂ LỆ cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập149
  • Hôm nay10,904
  • Tháng hiện tại304,976
  • Tổng lượt truy cập15,958,557
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây