5 nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2010-2011

Thứ năm - 17/02/2011 16:39

(GD&TĐ)-Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, học kỳ II năm học 2010-2011, ngành GD sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế.

Học sinh trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn
Học sinh trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục

Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Cùng với đó, triển khai thực hiện Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; tiếp tục tham mưu và ban hành theo thẩm quyền các văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách của ngành Giáo dục; Tập trung xây dựng dự án Luật Giáo dục Đại học để trình Quốc hội vào cuối năm 2011. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đối với giáo dục đại học”, trong đó xây dựng các tiêu chí xác định mức tương quan giữa đầu tư, học phí và chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, đào tạo liên kết. Xác định phương thức tuyển sinh hợp lý cho những năm sắp tới; Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy chế tuyển sinh. Xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, TCCN phù hợp với yêu cầu đào tạo.
Trình phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”; Đề án quy hoạch nhân lực của ngành giai đoạn 2011-2020; xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020” và Đề án Xoá mù chữ giai đoạn 2011-2020; đề án củng cố trường PTDT nội trú, phổ thông DT bán trú giai đoạn 2011-2015.

Hoàn thiện và trình phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020;  chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.  Xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 115 về trách nhiệm quản lý giáo dục của các ngành, các địa phương, trọng tâm là các thông tư  về phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng; về chức năng nhiệm vụ của các phòng Giáo dục đào tạo. Tổ chức hội nghị về chế độ chính sách giáo viên vùng khó khăn (về luân chuyển và các chế độ đãi ngộ hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ).

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng việc thực hiện các cam kết của các nhà đầu tư, các cơ quan chủ quản trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời tiếp tục triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Tổ chức hội nghị lần 2 các trường sư phạm, nội dung trọng tâm là đổi mới chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và đề án ngoại ngữ 2020.

Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tình hình của ngành cho nhân dân; nắm bắt tổng hợp thông tin từ các kênh khác nhau để giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành.  

Tiếp tục triển khai và tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg và Chương trình hành động của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Tiếp tục triển khai chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non và tiểu học; đào tạo giáo viên là người dân tộc, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy ở vùng đông đồng bào dân tộc; triển khai đề án phát triển giáo dục ở 62 huyện nghèo.

Tiếp tục triển khai các đề án phát triển giáo dục và đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản về cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo; Đề án đào tạo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học giai đoạn 2008-2015; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đề án Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016; Đề án phát triển trường chuyên giai đoạn 2010-2020; Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020; Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người; Dự án xây dựng các trường đại học xuất sắc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa về giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả tránh hình thức.

Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học

Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, cùng với các nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học, ngành giáo dục sẽ thực hiện các giải pháp chung, đó là: Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học sinh, sinh viên; Tăng cường tuyên truyền, định hướng cho học sinh, sinh viên để nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim, ảnh có nội dung xấu; Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng sinh viên nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học.

Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, chỉ đạo việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi trong đó chú trọng đến học sinh đầu cấp, cuối cấp, nhất là học sinh lớp 12. Tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011.

Chỉ đạo thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 ổn định theo giải pháp ba chung; Tổ chức hội thảo chuyên đề về tuyển sinh và tham khảo ý kiến rộng rãi các cơ sở giáo dục đại học, các Sở Giáo dục và Đào tạo và trong toàn xã hội để xác định phương thức tuyển sinh hợp lý cho những năm sắp tới.

Nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh ở vùng dân tộc; củng cố, phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú. Tiếp tục các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non, tiểu học; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên vùng dân tộc.

Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ này, ngành giáo dục sẽ hoàn thiện và triển khai Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành Giáo dục. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tổng kết công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo đề án liên kết Việt Nam - Singapore. Triển khai đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục triển khai Đề án đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng từ nay đến năm 2020. Xây dựng và triển khai Đề án thu hút các giáo sư, tiến sĩ Việt kiều để tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu sinh Việt Nam. Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học; tập huấn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng trường trung học; chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Ban hành chương trình và quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, GDTX; chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng mầm non, phổ thông của học viện quản lý giáo dục.

Triển khai công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất

Triển khai Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục. Các trường và các cơ quan liên quan thực hiện công bố công khai và thực hiện tốt các chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên.

Triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao cho đất nước; Xây dựng Đề án đổi mới giao chỉ tiêu tuyển sinh; Xây dựng các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hàng năm đối với các trường đại học, cao đẳng, TCCN năm 2011 và định hướng đến năm 2015. Phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện đề án xây dựng kí túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đến năm 2011 giải quyết được khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên.

Tổng kết 5 năm thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 cho các vùng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; Đề án phát triển giáo dục ở 62 huyện nghèo; đề án phát triển giáo dục cho các dân tộc rất ít người. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và chế tài liên quan đến mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em; đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006-2010.

Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế

Triển khai rà soát, kiểm tra các chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài giúp các cơ sở đào tạo Việt Nam thực hiện đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Tiếp tục thực hiện cử lưu học sinh đi học nước ngoài. Tập trung triển khai tốt việc đầu tư xây dựng Trường đại học Việt Đức sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới và xây dựng Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sử dụng vốn vay của Ngân hàng châu Á. Tiếp tục thực hiện xây dựng các trường đại học xuất sắc: Xem xét, lập kế hoạch hợp tác với các Dự án về Đại học Việt Anh, Đại học Việt Nga... trên tinh thần yêu cầu các nước giúp Việt Nam vốn xây dựng cơ bản cho các trường.

Tác giả bài viết: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: Báo GD&TĐ Online

 Tags:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI NHẤT
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay10,145
  • Tháng hiện tại312,934
  • Tổng lượt truy cập15,161,941
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây