(SGD&ĐT) Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 vào các trường THPT và phổ thông dân tộc nội trú THPT tăng hơn so với năm học trước.

Thứ tư - 29/05/2013 00:47
Dienbien.edu.vn - Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về tuyển sinh năm học 2013-2014 vào các trường THPT, phổ thông DTNT, để công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, khách quan công bằng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, các thông tin tuyển sinh năm nay cần được các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết, để có sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết.
Về tuyển sinh vào lớp 6,7,8 và 9 các trường PTDTNT THPT các huyện, trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên tiếp tục tuyển sinh (xét tuyển) thêm học sinh các khối 6,7,8 thuộc đối tượng dân tộc rất ít người (Cống, Si La), mỗi khối không quá 05 học sinh. Số học sinh này được ở nội trú và hưởng mọi chế độ của học sinh dân tộc nội trú.

Trường PTDTNT THPT của 7 huyện tiếp tục tuyển học sinh lớp 9 (thi tuyển). Mỗi trường tuyển 02 lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh, riêng trường PTDTNT THPT Mường Ảng tuyển 01 lớp 9 với 25 học sinh, chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ đến từng xã. Đối tượng tuyển, học sinh là con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Chỉ tiêu tuyển sinh, khu vực 2 tuyển 20%, xếp loại Hạnh kiểm, Học lực cả năm lớp liền kề từ Khá trở lên; khu vực 3 tuyển 80%, xếp loại Hạnh kiểm cả năm lớp liền kề từ Khá trở lên, xếp loại Học lực cả năm lớp liền kề từ Trung bình trở lên.
 
Học sinh trường PTDTNT tỉnh trình diễn trang phục các dân tộc
 
Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT có hai phương thức thi tuyển và xét tuyển. Các trường thi tuyển có 15 trường, đó là: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT thành phố Điện Biên Phủ, THPT Phan Đình Giót, THPT huyện Điện Biên, THPT Thanh Chăn, THPT huyện Tuần Giáo, THPT huyện Mường Ảng; PTDTNT tỉnh, PTDTNT THPT 7 huyện (trừ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Về địa bàn tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh trường THPT thành phố Điện Biên Phủ tuyển sinh tất cả học sinh tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS trong toàn tỉnh. Trường PTDTNT tỉnh tuyển sinh tất cả học sinh theo tiêu chuẩn quy định tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS trong toàn tỉnh, sau khi tuyển 20% theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp, với học sinh ở khu vực 2 phải có xếp loại cả năm lớp 9, hạnh kiểm Khá, học lực Khá trở lên, không tuyển học sinh dân tộc kinh; 80% chỉ tiêu tuyển sinh còn lại phân bổ theo khu vực trong mỗi huyện, khu vực 2, 20%, xếp loại cả năm lớp 9, hạnh kiểm và học lực Khá trở lên (không tuyển học sinh dân tộc kinh); khu vực 3, 80%, xếp loại cả năm lớp 9, hạnh kiểm Khá trở lên, học lực từ Trung bình trở lên; trong đó: học sinh dân tộc Kinh không quá 5%, xếp loại cả năm lớp 9 về hạnh kiểm và học lực đạt từ Khá trở lên.

Trường PTDTNT THPT các huyện, tuyển trên địa bàn của huyện, không phân biệt nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2; tuyển 20% học sinh có tổng điểm thi cao nhất, với học sinh ở khu vực 2 phải có xếp loại cả năm lớp 9, hạnh kiểm Khá, học lực Khá trở lên, không tuyển học sinh dân tộc kinh, 80% chỉ tiêu còn lại phân bổ cho các xã; điểm chuẩn của đối tượng 2 chỉ được thấp hơn điểm chuẩn của đối tượng 1 là không quá 4,0 điểm, khi đối tượng 2 xét theo điểm chuẩn không đủ chỉ tiêu thì sẽ tuyển trong toàn huyện. Cụ thể, khu vực 2: 20%, xếp loại cả năm lớp 9, hạnh kiểm và học lực Khá trở lên (không tuyển học sinh dân tộc kinh); khu vực 3, 80%, xếp loại cả năm lớp 9, hạnh kiểm Khá trở lên, học lực từ Trung bình trở lên; trong đó: học sinh dân tộc Kinh không quá 5%, xếp loại cả năm lớp 9 về hạnh kiểm và học lực đạt từ Khá trở lên.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, 8 trường PTDTNT tuyển thêm 12 lớp 9 với 350 học sinh; tuyển 20 lớp 10 với 640 học sinh. 19 trường THPT còn lại tuyển 160 lớp với 5.330 học sinh (trừ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (trừ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trường PTDTNT THPT các huyện và PTDTNT tỉnh) các đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS ở trường PTDTNT THPT cấp huyện. Học sinh là người dân tộc rất ít người (Cống, Si La) được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào các trường THPT và PTDTNT (trừ THPT chuyên Lê Quý Đôn).
 

Các tòa nhà lớp học trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông

 
Học sinh đăng ký thi vào trường PTDTNT tỉnh được đăng ký 3 nguyện vọng, nguyện vọng 1 trường PTDTNT tỉnh, nguyện vọng 2 trường PTDTNT THPT huyện trên địa bàn nơi cư trú, nguyện vọng 3 trường THPT trên địa bàn nơi cư trú.

Học sinh đăng ký vào các trường có tổ chức thi tuyển được đăng ký 02 nguyện vọng, nguyện vọng 1 là trường học sinh tham gia thi tuyển, nguyện vọng 2 là các trường THPT còn lại (gồm các trường thi tuyển và xét tuyển trên địa bàn cư trú, trừ THPT chuyên Lê Quý Đôn, PTDTNT tỉnh).

Thi tuyển sinh vào lớp 10 vào các ngày 27, 28, 29/6/2013. Môn thi, thi vào lớp 10 các trường THPT gồm Toán, Ngữ văn và môn thứ 3 sẽ thông báo sau. Chương trình thi toàn cấp THCS, nhưng chủ yếu là chương trình lớp 9. Thi vào lớp 9 các trường PT DTNT  THPT các huyện, thi 02 môn Ngữ văn và Toán, chương trình thi toàn cấp THCS tính đến hết lớp 8, nội dung chủ yếu là chương trình lớp 8. Hình thức thi, các môn thi theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của các bài thi (Văn + Toán) x 2 + môn 3 + các điểm ưu tiên + điểm khuyến khích. Học sinh có môn thi bị điểm 0, không được xét trúng tuyển. Đối với các trường PTDTNT, điểm xét tuyển đối với học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực 2 không được thấp hơn điểm xét tuyển đối với học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực 3. Theo quy định trên, nếu đơn vị không tuyển đủ số lượng học sinh thuộc khu vực 2 theo chỉ tiêu thì dành chỉ tiêu cho đối tượng tuyển sinh thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc nhóm các dân tộc rất ít người được xét tuyển thẳng sau khi thi tuyển.

Về tỷ lệ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 khi tuyển, trường PTDTNT tỉnh tuyển 100% nguyện vọng 1; trường THPT thành phố Điện Biên Phủ tuyển 70% nguyện vọng 1, các trường THPT thi tuyển còn lại tuyển 80% nguyện vọng 1.

Để công tác tuyển sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch, các trường THPT cần xây dựng kế hoạch, tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo kế hoạch tuyển sinh đến học sinh và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tích cực phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trả hồ sơ cấp THCS sớm cho học sinh,  cử giáo viên đến các xã, bản để thông báo cụ thể về kế hoạch, tiêu chí tuyển sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 9, lớp 10 của các trường phổ thông DTNT THPT:
TT Trường DTNT THPT Khối 9 Khối 10
Số lớp Số HS Số lớp Số HS
1 DTNT tỉnh 0 0 05 166
2 Huyện Điện Biên 01 32 02 68
3 Huyện Điện Biên Đông 02 60 02 67
4 Huyện Mường Chà 02 60 02 62
5 Huyện Mường Nhé 02 59 02 60
6 Huyện Tủa Chùa 02 60 02 69
7 Huyện Tuần Giáo 02 54 02 62
8 Huyện Mường Ảng 01 25 03 86

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT:
TT Trường THPT Số lớp Số HS TT Trường THPT Số lớp Số HS
1 Chuyên Lê Quý Đôn 08 280 11 Tủa Chùa 08 280
2 TP. Điện Biên Phủ 13 430 12 Nà Tấu 09 280
3 Phan Đình Giót 10 320 13 Mường Nhà 06 215
4 Huyện Điện Biên 13 425 14 Mường Luân 06 200
5 Tuần Giáo 13 480 15 Búng Lao 11 360
6 TX Mường Lay 05 200 16 Mùn Chung 06 210
7 Thanh Chăn 10 320 17 Mường Nhé 08 250
8 Mường Chà 10 320 18 Chà Cang 06 200
9 Trần Can 09 300 19 Tả Sìn Thàng 03 100
10 Mường Ảng 08 240 20 Thanh Nưa 06 200

                                               Bùi Mạnh Toàn - Phòng Giáo dục trung học.
Nguồn: dienbien.edu.vn
 Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • quynh vui
    Em muon biet them ve diem thi va danh sach nhung ban chung tuyen vao lop 10 nam hoc 2014-2015 cua huyen muong ang a!!!
      quynh vui   13/07/2014 03:17
VĂN BẢN MỚI NHẤT
THỂ LỆ cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2024 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập184
  • Hôm nay11,009
  • Tháng hiện tại189,011
  • Tổng lượt truy cập15,461,451
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây