Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014

Chủ nhật - 11/08/2013 04:32
Ngày 08/8/2013 tại Hội trường Công ty Sách thiết bị - trường học tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 - 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và Sơ kết phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2012.
Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành; các đ/c trong BTV, Ban chấp hành, UBKT CĐN; Chủ tịch CĐGD các huyện, thị xã, TP; Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc.


Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch CĐN khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành đã thay mặt Ban Thường vụ CĐN khai mạc hội nghị và báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012-2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.  Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm học 2012- 2013, các cấp công đoàn đã đạt được những kết quả sau:  Công đoàn giáo dục các cấp đã làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NG-NLĐ; tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. Công đoàn ngành Giáo dục và CĐGD các cấp đã kịp thời tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn góp phần tăng cường nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật, từng bước đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống. tiêu biểu là CĐGD huyện Điện Biên, CĐGD huyện Điện Biên Đông, THPT Phan Đình Giót, TTKTTH-HN tỉnh...

Công đoàn ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm đến việc triển khai thực hiện các bộ luật mới tác động trực tiếp đến quyền lợi NG-NLĐ, xác định rõ các nội dung để tham mưu với cấp trên, có ý kiến với các cơ quan chức năng trong thực hiện các chế độ liên quan, hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; tham gia vào việc xây dựng, triển khai các qui định, qui chế, nội qui hoạt động của các nhà trường, cơ quan, đơn vị; chế độ nghỉ thai sản đối với nữ NG-NLĐ.

Công đoàn giáo dục các cấp thường xuyên phối hợp với chuyên môn tham mưu đề xuất với cơ quan chức năng ban hành chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý; tập trung vào chế độ của giáo viên mầm non, an toàn vệ sinh lao động trong các trường học, đơn vị, chế độ khen thưởng, chế độ đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. CĐGD các cấp đã tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với NG-NLĐ, đặc biệt là nhà giáo hiện đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các trường chuyên biệt; kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết những tồn đọng như chế độ BHXH, BHYT và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích NG-NLĐ đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, phổ biến chế độ chính sách pháp luật, năm ATGT, phòng chống tội phạm, ma túy HIV/AIDS; phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2013, ngoài ra còn hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng cảnh quan môi trường, trường học Xanh - Sạch - Đẹp, đặc biệt ở cấp tiểu học đã có 80 trường thí điểm xây dựng sân trường tiểu học thân thiện nhằm tạo ra khu vui chơi, thể dục thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh học 02 buổi/ngày,  bên cạnh đó CĐGD các cấp tuyên truyền vận động NG-NLĐ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kỳ thi và chấm thi theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo công đoàn các cơ sở giáo dục giám sát thực hiện việc khắc phục tình trạng dạy thêm và thu góp trái quy định trong các nhà trường. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho NG-NLĐ trong ngành và từng bước đi vào cuộc sống.

Các công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia cùng chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo tinh thần Chỉ thị 40/CT- TW của Ban bí thư và Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, công đoàn các đơn vị đã có nhiều giải pháp tổ chức, vận động đoàn viên tự giác học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; đổi mới phương pháp giảng dạy; soạn giảng theo phương pháp mới, tích cực sử dụng và áp dụng công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học vào trong giảng dạy đã tạo chuyển biến tích cực tại các đơn vị trường học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong toàn ngành đáp ứng yêu cầu của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay...

Trong năm học 2012 - 2013 Công đoàn Ngành chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong hoạt động công đoàn. Đây là cơ sở để  xây dựng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp cho mỗi CBNG - LĐ.

Công tác phát triển đoàn viên xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tiếp tục được giữ vững, có 98% cán bộ giáo viên mới tuyển dụng được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm. Trong năm học 2012 - 2013 có 437 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng nâng tổng số đảng viên toàn ngành hiện có 5.424 đảng viên, chiếm 34,5%.  

Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua: 01 tập thể

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen:  05 tập thể,  05 cá nhân

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen: 05 tập thể, 12 cá nhân

- Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng cờ: 04 tập thể

- Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng bằng khen: 47 tập thể, 83 cá nhân

- Công đoàn ngành Giáo dục tặng giấy khen: 66 tập thể, 102 cá nhân
 
Tại hội nghị đã trao giấy chứng nhận công nhận danh hiệu GVT-ĐVN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 15 cá nhân, cho 32 cá nhân của Công đoàn Ngành.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch CĐN trao giấy chứng nhận GVT-ĐVN của CĐGDVN cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua GVT-ĐVN
 

Đ/c Đặng Thị Nhụy - Phó Chủ tịch CĐN trao giấy chứng nhận GVT-ĐVN của CĐN cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua GVT-ĐVN

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch Công đoàn Ngành đã nhấn mạnh  một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về giáo dục và đào tạo; phối kết hợp với chính quyền thực hiện nhiệm vụ năm học; cụ thể hóa chương trình hành động trong đội ngũ NG-NLĐ về vai trò của tổ chức CĐGD trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội LĐLĐ tỉnh, Công đoàn GD Việt Nam..../.
 

Nguồn tin: Công đoàn ngành
 Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI NHẤT
THỂ LỆ cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2024 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay6,466
  • Tháng hiện tại176,323
  • Tổng lượt truy cập15,448,763
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây