Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2014-2015

Thứ bảy - 16/08/2014 23:30
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của UBND tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Chà Cang thông báo đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân biết các chế độ chính sách sẽ được thực hiện ở năm học 2014-2015 như sau:
I. Các loại chế độ chính sách của học sinh
1. Chế độ hộ trợ tiền ăn ( 40% lương cơ bản/tháng x 9 tháng) theo Quyết định 12/2013 ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
a) Đối tượng được hưởng:
+ Đối với HS là người dân tộc thiểu số:
          Thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:
          a1. Bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã , thôn(bản) có điều kiện kinh tế xã hộ đặc biệt khó khăn.
          a2. Có nhà cách trường từ 10 km trở lên và phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường ( học sinh phải trọ học).
+ Đối với học sinh người dân tộc Kinh: ngoài các điều kiện trên còn phải thuộc hộ nghèo.
b) Hồ sơ đề nghị hưởng:
          - Đơn đề nghị được hưởng hỗ trợ  tiền ăn ( theo mẫu);
          - Bản sao giấy khai sinh (bản chứng thực);
          - Bản sao sổ hộ khẩu ( bản chứng thực).
          - Đối với học sinh dân tộc Kinh phải thêm giấy chứng nhận hộ nghèo bản chứng thực.
2. Chế độ hộ trợ tiền ở trọ ( 10% lương cơ bản/tháng x 9 tháng) theo Quyết định 12/2013 ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
          - Đối tượng hưởng và thủ tục hồ sơ đề nghị như mục 1 nhưng phải trọ học ở ngoài ( không ở trong KTX của nhà trường) và bổ sung thêm đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở (theo mẫu).
3. Chế độ hộ trợ chi phí học tập ( 70.000 đ/tháng x 9 tháng) ( Theo Nghị định 49/2010/NĐ-TTg và Nghị định 74/2013/NĐ-TTg)
 
a) Đối tượng được hưởng: 
          Học sinh chỉ cần thỏa mãn 1 trong hai điều kiện sau:
          + Học sinh  mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ cận nghèo
          + Học sinh  có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.
b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
          + Sổ hộ khẩu bản công chứng;
          + Đơn đề nghị hỗ trợ ( theo mẫu).
          + Giấy chứng nhận hộ nghèo còn hiệu lực ( hoặc Giấy chứng nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ, chứng nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp).
4 . Chế độ miễn học phí. ( Theo Nghị định 49/2010/NĐ-TTg và Nghị định 74/2013/NĐ-TTg)
          a. Đối tượng miễn học phí ( là 1 trong các đối tượng sau)
          - Có bố hoặc mẹ thuộc một trong các điều kiện sau:
          +  Hoạt động cách mạng trước 1/1/1945.
          + Hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến Khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
          + Liệt sĩ
          + Bà mẹ Việt nam anh hùng.
          + Anh hùng lực lượng vũ trang.
          + Thương binh, bệnh binh.
          + Nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến
          - Học sinh mồ côi cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật khó khăn về kinh tế.
          - Học sinh bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng; Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại đã mất tích.
          - Học sinh con hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
          - Học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
          b. Hồ sơ:
          - Đơn đề nghị được miễn học phí ( theo mẫu);
          - Giấy chứng nhận thuộc các đối tượng trên; đặc biệt chú ý học sinh con hộ nghèo cần có bản chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo ( bìa vàng) còn hiệu lực.
         
5. Đối tượng được giảm 50 % học phí. ( Theo Nghị định 49/2010/NĐ-TTg và Nghị định 74/2013/NĐ-TTg)
a) Đối tượng thụ hưởng:
Là một trong các trường hợp dưới đây:
          -  Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
          - Học sinh con thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
          b) Hồ sơ:
          - Đơn đề nghị được giảm học phí (theo mẫu);
          - Giấy chứng nhận thuộc các đối tượng trên; đặc biệt chú ý học sinh con hộ cận nghèo cần có bản chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo ( bìa xanh) còn hiệu lực.
         
6. Chế độ hỗ trợ gạo (15kg/tháng x 9 tháng) (Theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
          a) Đối tượng được hưởng: 
          Học sinh phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
           + Học sinh là người dân tộc thiểu số:
          +  Bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã , thôn (bản) có điều kiện kinh tế xã hộ đặc biệt khó khăn.
          + Có nhà cách trường từ 10 km trở lên và phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường( học sinh phải trọ học).
          b) Hồ sơ:
          - Đơn đề nghị hỗ trợ gạo ( theo mẫu);
          - Sổ Hộ khẩu có công chứng;
7. Chính sách học bổng đối với học sinh khuyết tật được cấp học bổng 80% mức lương cơ bản, được hưởng 9 tháng/năm học; được hỗ trợ 1000.000 đ/năm để mua phương tiện, đồ dùng học tập (theo Quyết định số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC).
         a) Đối tượng được hưởng:
          Học sinh phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau
          - Học sinh khuyết tật
          - Học sinh  có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước.
          b) Hồ sơ:
- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng);
- Giấy kết luận về mức độ thương tật do hội đồng y khoa cấp tỉnh xác nhận
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).
II. Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các loại chế độ chính sách
1. Lập danh sách học sinh
          - Căn cứ vào điều kiện được thụ hưởng, giáo viên chủ nhiệm tiến hành lập danh sách học sinh theo từng loại chế độ.
- Đối với học sinh lớp 11, 12 giáo viên chủ nhiệm chỉ cần rà soát danh sách học sinh được thụ hưởng năm học 2013-2014 đối chiếu với số học sinh hiện tại của lớp mình, trong đó lưu ý những học sinh hiện tại đã chuyển đi lớp khác hoặc chuyển từ lớp khác đến, học sinh bỏ học, học sinh lưu ban. Riêng chế độ liên quan đến giấy chứng nhận hộ nghèo GVCN căn cứ vào giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hiệu lực để lập lại danh sách.
- Đối với học sinh lớp 10 GVCN phải nhập mới hoàn toàn(theo mẫu)
2. Hoàn thiện hồ sơ
          - GVCN tiến hành thu hồ sơ học sinh theo mỗi loại chế độ chính sách.
          - Đối với học sinh lớp 11, 12 do năm học 2013-2014 học sinh phô tô hộ khẩu, giấy khai sinh thành nhiều bản nên năm học 2014-2015 có thể dùng tiếp tránh gây lảng phí cho học sinh. Các giáo viên Lê Thị Tươi, Lê Ngọc Hà, Dương Mạnh Quân bàn giao toàn bộ các loại hồ sơ, giấy tờ của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm mới. Những trường hợp học sinh chuyển lớp giáo viên chủ nhiệm bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho giáo viên chủ nhiệm của lớp mà học sinh chuyển đến. Riêng giấy chứng nhận hộ nghèo yều cầu học sinh nộp lại từ đầu để rà soát lại.
          - Đối với học sinh lớp 10 GVCN thu mới toàn bộ( mỗi loại chế độ cần 1 bộ)
          - Trong quá trình phô tô công chứng sổ hộ khẩu, GVCN hướng dẫn học sinh chỉ cần phô tô trang bìa và trang có tên học sinh đó là được.
          - Các mẫu đơn đề nghị GVCN gặp trực tiếp cô Chuyên để nhận.
3. Việc kiểm tra mức độ chính xác các loại giấy tờ
          Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mức độ chính xác của các loại giấy tờ liên quan đến hồ sơ của học sinh. Do đó khi học sinh nộp cần kiểm tra kỹ từng loại giấy tờ, trong đó lưu ý:
          - Yêu cầu học sinh mang cả bản gốc để đối chiếu, khi đảm bảo chính xác thì GVCN ký vào một góc trên bản sao công chứng và trả bản gốc cho học sinh.
          - Trong qúa trình kiểm tra nếu gặp trường hợp học sinh tẩy xóa, viết tên mình vào hoặc viết thêm tên; trường hợp thông tin của học sinh không trùng khớp với các loại giấy tờ; Giấy chứng nhận hộ nghèo đã hết hạn thì GVCN lập danh sách và báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản để kịp thời giải quyết.
          Trên đây là thông báo các loại chế độ chính sách đối với học sinh và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, các GVCN, kế toán nghiêm túc thực hiện để kịp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của trường ( tùy từng loại mà BGH yêu cầu thực hiện xong vào thời gian nào) gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chưa rõ, đặc biệt đối với các giáo viên năm đầu làm công tác chủ nhiệm, , gặp trực tiếp Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết. Đ/c Nguyễn Công Thắng ( kế toán) chịu trách nhiệm đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm trong quá trình thực hiện./.
BGH
 Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI NHẤT
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2024
của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Hôm nay13,181
  • Tháng hiện tại232,324
  • Tổng lượt truy cập15,081,331
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây