Thông báo về việc truy cập website http://truonghocketnoi.edu.vn

Thông báo về việc truy cập website http://truonghocketnoi.edu.vn

Ngày 12,13 tháng 11 năm học 2014-2015, tại Điện Biên, các tổ trưởng chuyên môn đã được tập huấn về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trong đó có đề cập đến việc triển khai mạng giáo dục trường học kết nối. BGH yêu cầu tất cả các cán bộ giáo viên thực hiện việc truy cập địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào. Thông qua địa chỉ này, việc truy cập nhằm mục đích:

Đăng lúc: 23-11-2014 05:49:00 PM | Đã xem: 4741 | Phản hồi: 4 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế bài giảng e-learning năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế bài giảng e-learning năm học 2014-2015

Căn cứ Điều lệ 18/13/ĐL-SGDĐT ngày 28/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai Điều lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning; thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh hơn nữa UDCNTT trong quản lí và các hoạt động dạy và học, trường THPT Chà Cang lập Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế bài giảng E-learning năm học 2014-2015 như sau:

Đăng lúc: 22-11-2014 03:23:00 PM | Đã xem: 1433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 1428/KH- SGDĐT- GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014, trường THPT Chà Cang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014, nội dung cụ thể như sau.

Đăng lúc: 10-11-2014 02:40:00 PM | Đã xem: 1006 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm quản lý điểm SchoolViewer

Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm quản lý điểm SchoolViewer

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh hơn nữa UDCNTT trong quản lí và các hoạt động dạy và học, trường THPT Chà Cang lập Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm SchoolViewer để quản lý học sinh như sau:

Đăng lúc: 10-11-2014 09:31:00 AM | Đã xem: 795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch hội thảo về các biện pháp nâng cao chất ôn thi tốt nghiệp, ôn thi ĐH, CĐ năm học 2014-2015

Kế hoạch hội thảo về các biện pháp nâng cao chất ôn thi tốt nghiệp, ôn thi ĐH, CĐ năm học 2014-2015

Căn cứ văn bản số 1350/ SGDĐT- GDTrH ngày 22/08/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện viên về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015, căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THPT Chà Cang; căn cứ chủ trương đổi mới thi tốt nghiệp, ĐH, CĐ và tình hình ôn thi tốt nghiệp, ôn thi ĐH, CĐ của nhà trường năm học 2014-2015; Trường THPT Chà Cang xây dựng kế hoạch hội thảo về các biện pháp nâng cao chất ôn thi tốt nghiệp, ôn thi ĐH, CĐ năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Đăng lúc: 21-10-2014 03:43:00 PM | Đã xem: 1109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên sử thiết kế bài giảng E-learning năm học 2013-2014

Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên sử thiết kế bài giảng E-learning năm học 2013-2014

Căn cứ Điều lệ 1493/ĐL-SGDĐT ngày 12/09/2013 của Sở GD&ĐT về việc triển khai Điều lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning; Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 về Ứng dụng CNTT, đẩy mạnh hơn nữa UDCNTT trong quản lí và các hoạt động dạy và học, trường THPT Chà Cang lập Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên sử thiết kế bài giảng Elearning như sau:

Đăng lúc: 10-10-2014 07:26:00 AM | Đã xem: 809 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch tổ chức Tập huấn nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn cho các tổ trưởng, tổ phó  chuyên môn

Kế hoạch tổ chức Tập huấn nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn cho các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

Căn cứ công văn số: 1350/SGD ĐT- GDTrH ngày 22 tháng 08 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015; Thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 của trường THPT Chà Cang; Căn cứ tình hình hoạt động thực tế về công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn, trường THPT Chà Cang lập kế hoạch tổ chức Tập huấn nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn cho các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cụ thể như sau.

Đăng lúc: 17-09-2014 12:47:00 PM | Đã xem: 699 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn

Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm học 2013 - 2014 của trường THPT Chà Cang, trường THPT Chà Cang lập kế hoạch tổ chức Tập huấn việc xác định mục tiêu bài học và cách thức hướng dẫn học sinh tự học, cụ thể như sau.

Đăng lúc: 19-04-2014 11:38:00 AM | Đã xem: 759 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTT nội dung sử dụng máy chiếu

Kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTT nội dung sử dụng máy chiếu

Căn cứ kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2013-2014, trường THPT Chà Cang lập kế hoạch tổ chức Tập huấn sử dụng máy chiếu cho giáo viên cụ thể như sau.

Đăng lúc: 20-11-2013 11:43:00 AM | Đã xem: 827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế sản phẩm dự thi DHTH và VDKTLM để giải quyết các tình huống thực tiến

Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế sản phẩm dự thi DHTH và VDKTLM để giải quyết các tình huống thực tiến

Căn cứ Công văn 1320/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tham dự cuộc thi DHTH, VDKTLM để giải quyết các tình huống thực tiễn; Trường THPT Chà Cang lập Kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế sản phẩm dự thi DHTH và VDKTLM để giải quyết các tình huống thực tiến.

Đăng lúc: 28-09-2013 03:58:00 PM | Đã xem: 715 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn , Thông báo