Thông báo về việc nhận gạo hỗ trợ đợt II ( 3 tháng cuối học kỳ I năm học 2014-2015) đối với học sinh diện chính sách

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/12/2014 23:26. Đã xem: 674
1) Đối tượng được hưởng: 
          Học sinh phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
           + Học sinh là người dân tộc thiểu số. Bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã , thôn (bản) có điều kiện kinh tế xã hộ đặc biệt khó khăn. Có nhà cách trường từ 10 km trở lên và phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường( học sinh phải trọ học).
          + Đã có danh sách phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Điện Biên. Hiện đang học tại trường.
          2) Danh sách được nhận gạo hỗ trợ đợt II: (Có danh sách kèm theo Thông báo này).
          3) Thời gian phát gạo: Từ ngày 16/12/2014 đến 19/12/2014. Học sinh các lớp không có giờ học tranh thủ tập trung đến nhận gạo. Nên tập hợp thành nhóm để nhà trường đỡ công phân chia mất thời gian.
          4) Ký nhận gạo: Học sinh ký vào 2 bản để lưu hồ sơ kế toán và báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Học sinh ở KTX, ăn uống trong cang-tin trường: Ký nhận đầy đủ 3 tháng gạo là 45kg, sau đó ký nộp 35kg cho nhà trường tổ chức nấu ăn, còn lại nhận về phòng hoặc mang về nhà tùy ý sử dụng 10kg vì khả năng còn dư gạo những tháng sau. Số gạo sau này nếu còn dư sẽ chuyển tiếp vào các tháng ở học kỳ II năm học 2014-2015. Như vậy, cứ 5 học sinh ở KTX nhận 1 bao 50kg mang về.
          - Học sinh ở trọ ngoài trường: Nhận đầy đủ 45 kg gạo ( Trung bình cứ 2 học sinh 2 bao gạo 50kg*2, trừ lại 10kg).
          4) Tổ chức thực hiện
          Trực tiếp BGH cùng các GVCN phát gạo tận tay học sinh đảm bảo đúng số lượng, đúng đối tượng. Để đảm bảo việc sử dụng gạo đúng mục đích, yêu cầu các học sinh không được mang gạo ra ngoài bán lấy tiền chi cho việc khác. Sử dụng gạo tiết kiệm, quý trọng công sức của người làm ra hạt gạo. Biết ơn Đảng và Chính phủ cũng như nhân dân cả nước đã quan tâm hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo các nội dung trên cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và cha mẹ các học sinh các trường hợp cần quan tâm giáo dục./.
BGH
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH TRỌ HỌC TRONG VÀ NGOÀI  ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO 3  THÁNG ĐỢT II NĂM HỌC 2014-2015
 
TT Họ và tên Lớp Số gạo hỗ trợ/tháng(kg) Số tháng theo học Tổng số gạo được hỗ trợ Họ và tên cha mẹ
( hoặc người đỡ đầu)
Hộ khẩu thường trú
I. Học sinh trọ học trong trường            
1  Lường Thị  Cúc 10A1 15 3 45 Lường Văn Hải, Hà Thị Ngoan  Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
2 Giàng Thị Dua 10A1 15 3 45 Mùa A Páo  Ham Xoang I, Vàng Đám, Nậm Pồ, Điện Biên
3  Phùng Mắn Lai 10A1 15 3 45 Phùng Xuân Diễn Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
4 Lò Văn  Linh 10A1 15 3 45 Lò Văn Yểng, Lèng Thị Nọi Nà Hỳ II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
5 Vàng A  Pánh 10A1 15 3 45 Vàng A Chang Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
6 Lý Cáo Seng 10A1 15 3 45 Lý A Sùng, Chảo Mẩy Dạo  Vàng Đán, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
7 Triệu Thị Thanh Thảo 10A1 15 3 45 Triệu Quốc Tuấn  Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
8 Thùng Thị Thơ 10A1 15 3 45 Thùng Văn Đức  Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
9 Chảo Sử Ton 10A1 15 3 45 Chảo Trần Sín Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
10 Chảo San Dùn 10A2 15 3 45 Chảo Cáo Dảo Huổi  Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
11 Poòng Thị Duyên 10A2 15 3 45 Poòng Văn Dưỡng - Khoàng Thị Dung Nà Cang , Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
12 Giàng Thị Chúa 10A2 15 3 45 Giàng A  Chính - Sùng Thị Cở Nậm Nhừ I, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
13 Lý A Dì 10A2 15 3 45 Lý A Tủa - Vừ Thị Dúa Háng Dũng, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
14 Vàng Văn Thiện 10A2 15 3 45 Vàng Văn Chuyên - Điêu Thị Ôn Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
15 Giàng A Tùng 10A2 15 3 45 Giàng Dúa Phềnh - Lầu Thị Sâu Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
16 Cư A La 10A2 15 3 45 Cư Lao Vư - Giàng Thị Chá Ngải Thầu II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
17 Giàng A Khua 10A2 15 3 45 Giàng A Náng, Thào Thị Sống  Nậm Tắt II, Nà Bủng,Nậm Pồ, Điện Biên
18 Ma A Bác 10A2 15 3 45 Ma Chẩn Lềnh - Sùng Thị Sáng Huổi Hâu, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
19 Hờ A Ký 10A2 15 3 45 Hờ A Phừ   Nậm Nhừ II, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
20 Thùng Thị Lập 10A2 15 3 45 Thùng Văn Pánh - Khoàng Thị Phe  Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
21 Chảo Nể Phin 10A2 15 3 45 Chảo Kiều Phin Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
22 Chảo Cáo Mềnh 10A2 15 3 45 Chảo Siểng Sinh Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
23 Lèng Thị Lan 10A3 15 3 45 Lèng Văn Phấn,Tao Thị Thiết Bản Nậm Khăn,Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
24 Hạng Thị Dung 10A3 15 3 45 Hạng A Kỷ Bản Đệ Tinh 1,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
25 Thào Thị Dí 10A3 15 3 45 Thào A Chư Bản Sân Bay,Si pa Phìn, Nậm Pồ,  Điện Biên
26 Vàng A Lừ 10A3 15 3 45 Vàng A Tờ Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ Điện Biên
27 Thào A Phó 10A3 15 3 45 Thào A Siêu Bản Nậm Thà Là,Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
28 Ly Dìn Cứu 10A3 15 3 45 Ly Chử Mù,Sần Seo Tống Bản Đề Pua,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
29 Lường Thị Hóa 10A3 15 3 45 Lường Văn Hơn,Lường Văn Hùng
Tao Thị Nguyện
Bản Nậm Khăn,Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
30 Phùng Mẩy Phin 10A3 15 3 45 Phùng Mùi Tá Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
31 Giàng A Tỉnh 10A3 15 3 45 Giàng A Hảng,Liều Thị Dung Huổi Hâu,Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
32 Sùng A Tùng 10A3 15 3 45 Sùng A Ly,Thào Thị Khua Bản Sân Bay,Si pa Phìn, Nậm Pồ,  Điện Biên
33 Lò Văn Sớm 10A3 15 3 45 Lò Văn Siêng Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
34 Mùa A Phử 10A3 15 3 45 Mùa A Thề Ham Xoong I, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
35 Giàng Thị Ca 10A4 15 3 45 Giàng A Chu Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
36 Thào A Chinh 10A4 15 3 45 Thào A Sàng, Giàng Thị Cở Nà Bủng I, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
37 Mùa Thị Dí 10A4 15 3 45 Mùa A Chài, Vàng Thị Sung Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
38 Lò Văn Dực 10A4 15 3 45 Lò Văn Nhiện, Lù Thị Ngoan Tân Lập, Si Pa Phìn Nậm Pồ, Điện Biên
39 Chảo Mể Dùn 10A4 15 3 45 Chảo Cáo Phin, Chảo Mể Chòi Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
40 Cư A Hồng 10A4 15 3 45 Cư A Sùng, Giàng Thị Tông Ngải Thầu II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
41 Cháng Thị Ké 10A4 15 3 45 Cháng A Dình, Vàng Thị Mỷ Sân Bay, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
42 Chảo Diểng Lụa 10A4 15 3 45 Chảo San Loàng, Chảo Pham Hang Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
43 Tẩn Sun Mẩy 10A4 15 3 45 Chảo Mí Dao Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
44 Tráng A Mua 10A4 15 3 45 Tráng A Chu, Mùa Thị Sống Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
45 Khoàng Văn Mừng 10A4 15 3 45 Khoàng Văn Quyn, Poòng Thị Luyến Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
46 Vàng Văn Niệm 10A4 15 3 45 Vàng Văn Pản, Lò Thị Nông Chiềng Nưa, Si P Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
47 Mùa Thị Nính 10A4 15 3 45 Mùa Dúa Chính, Giàng Thị Câu Pá Kha, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
48 Vàng A Sàng 10A7 15 3 45 Vàng A Tùng, Sùng Thị Dú Nà Bủng I, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
49 Tráng A Soải 10A4 15 3 45 Tráng A Dình, Giàng Thị Mai Nộc Cốc I, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
50 Mùa A Tùng 10A4 15 3 45 Mùa A Chu, Giàng Thị Mò Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
51 Lý Pham Xiêng 10A4 15 3 45 Lý Phụ Kiên, Chảo Mể Phin Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
52 Giàng A Dả 10A5 15 3 45 Giàng A Sử,Vàng Thị Dế Lai Khoang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
53 Ma Thị Cháu 10A5 15 3 45 Ma A Ly Huổi Hâu, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
54 Poòng Thị Vân 10A5 15 3 45 Poòng Văn Cưới, Lèng Thị Bún Nậm Khăn, Nậm Khăn,Nậm Pồ, Điện Biên 
55 Phàng Thị Pàng 10A5 15 3 45 Phàng A Chu, Giàng Thị Mẩy Nà Bủng2, Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
56 Chảo A Tông 10A5 15 3 45 Chảo A Lồng Sín Chải 4, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
57 Mào Ăn Kỷ 10A5 15 3 45 Mào Văn Sơn,Điêu Thị Thiện Tân Lập, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
58 Lò Thị Ngãi 10A5 15 3 45 Lò Văn Vượng, Lò Thị Cử Chiềng Nưa, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
59 Lý A Toán 10A5 15 3 45 Lý A Sính, Lầu Thị Dở Háng Dũng, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
60 Giàng  A Lử 10A5 15 3 45 Giàng A Phìn, Sùng Thị Sua Đệ Tinh 1, Phìn Hố,Nậm Pồ, Điện Biên
61 Lầu A Thái 10A5 15 3 45 Lầu A Lử Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên 
62 Giàng A Sềnh 10A5 15 3 45 Tráng Thị Máy Pa Kha, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên 
63 Lý A Lau 10A5 15 3 45 Lý Sềnh Pao, Giàng Thị Mỷ Ham Xoog 1, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
64 Tẩn Cáo Chìu 10A5 15 3 45 Tẩn Phù Chìu, Lý Mán Mẩy Vàng Đán, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên 
65 Chảo Thị Thanh Vân 10A5 15 3 45 Chảo Cáo Mềnh, Tẩn Thị Pham Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên 
66 Chảo Khé Xiêng 10A5 15 3 45 Chảo Cáo Chòi, Chảo Phể Sinh Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên 
67 Điêu Văn Thiện 10A5 15 3 45 Điêu Văn Lợi, Vàng Thị Thư Tân Lập, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
68 Điêu Văn Thành 10A5 15 3 45 Điêu Văn Môn, Lò Thị Thân Tân Lập, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
69 Cầm Văn Linh 10A5 15 3 45 Cầm Văn Lâm, Bùi Thị Huệ Nậm Chim 1, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
70 Sùng A Tú 10A6 15 3 45 Sùng A TRáng, Ly Thị Dung huổi Sâu, Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên
71 Lầu A Súa 10A6 15 3 45 Lầu Giống Tú, Mùa Thị Xìa Nậm Chua 2, Nậm chua, Nậm Pồ , ĐIện Biên
72 Vàng Văn Hưng 10A6 15 3 45 Vàng Văn hiệp, Lò Thị Khuyên Tân Lập, si pa phìn, Nậm pồ , Điện Biên
73 Sùng A Trỏ 10A6 15 3 45 Tẩn Thị Dùa Nà Bủng 2, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
74 Mùa Thị Sống 10A6 15 3 45 Mùa Chẩn Chúng, Giàng Thị Chu Ham xoong 1, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
75 Mùa A Sếnh 10A6 15 3 45 Giàng Thị Chu Ham xoong 1, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
76 Là  Thị Luyến 10A6 15 3 45 Là Văn Chanh, Khoàng Thị Chong Nậm Ngà I, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
77 Chảo Cáo Loàng 10A6 15 3 45 Chảo Kim Lồng, Tẩn Mí Sểnh Sín Chải, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
78 Khoàng Thị Chang 10A7 15 3 45 Khoàng Văn Giáp,Poòng Thị Thơi Bản Nà Cang - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
79 Thào A Đế 10A7 15 3 45 Thào A Páo (A), Sùng Thị Cá Bản Nậm Chẩn - Nà Khoa - Nậm Pồ - ĐB
80 Lò Văn Đoàn 10A7 15 3 45 Lò Văn Kiểm, Lường Thị Phiên Phiêng Ngúa - Nậm Chua , Nậm Pồ - ĐB
81 Điêu Chính Hà 10A7 15 3 45 Điêu Chính Tọa Bản Tân Phong II - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - ĐB
82 Khoàng Văn Sơn 10A7 15 3 45 Khoàng Văn Trường, Lò Thị Minh Bản Nà Cang - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
83 Lò Văn Sơn 10A7 15 3 45 Lò Văn Soạn, Điêu Thị Hiên Bản Chiềng Nưa 1 - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - ĐB
84 Thào A Tế 10A7 15 3 45 Thào A Máng, Sùng Thị Dở Nậm Thà Là - Pa Tần - Nậm Pồ - ĐB
85 Lầu A Thanh 10A7 15 3 45 Lầu A Dua,Vàng Thị Sai Bản Ta Hăm - Pà Tần - Nậm Pồ - Điện Biên
86 Hồ Chánh Thành 10A7 15 3 45 Lý Pề Mề Bản Đệ Tinh 2 - Phìn Hồ - Nậm Pồ - Điện Biên
87 Lù A Thông 10A7 15 3 45 Lù A Sử, Giàng Thị Cháo Nà Khoa - Nậm Pồ - Điện Biên 
88 Lò Văn Thủy 10A7 15 3 45 Lò Văn Quang, Lù Thị Ngân Bản Tân Lập - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - Điện Biên
89 Khoàng Văn Tình 10A7 15 3 45 Khoàng Văn Phang, Cà Thị Điêu Bản Nà Khoa - Nà Khoa - Nậm Pồ - Điện Biên
90 Vàng A Lừ 11B1 15 3 45 Mùa Thị Cá Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
91 Giàng Tiến Dũng 11B1 15 3 45 Giàng A Phổng, Mùa Thị Hồ NậmTắt 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
92 Thùng Thị Hải Yến 11B1 15 3 45 Thùng Văn Kiêm, Lò Thị Xiên Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
93 Sùng A Tùng 11B1 15 3 45 Sùng A Khu Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
94 Sùng A Sềnh 11B1 15 3 45 Sùng A Dính, Hoàng Thị Tang Nậm Nhừ 1, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
95 Hùng Thị Phương 11B1 15 3 45 Hùng Văn Song, Khoàng Thị On Nà Khoa 1, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
96 Chảo San Kiêm 11B1 15 3 45 Chảo San Trình Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
97 Màng Hồng Đức 11B1 15 3 45 Màng Văn Vĩnh, Lâm Thị Cử Chiềng Nưa 2, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
98 Lý A Rùa 11B1 15 3 45 Lý Chờ Hù, Hờ Thị Dủa Ngài Thầu, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
99 Sùng A Dơ 11B1 15 3 45 Sùng A Di Hô Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
100 Tao Văn Động  11B2 15 3 45 Tao Văn Chiêng, Khoàng Thị von Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
101 Poòng Văn Phới  11B2 15 3 45 Poòng Văn Quỳnh, Khoàng Thị Oanh Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
102 Khoàng Văn Quế 11B2 15 3 45 Thùng Thị Hặc Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
103 Hờ A Chúng 11B2 15 3 45 Hờ A Páo, Hoàng Thị Mủa Bản Nậm Nhừ 2, xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
104 Thào A Cú 11B2 15 3 45 Thào A Chu, Mùa Thị Súa Bản Ham xoong 1, xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
105 Tráng A Dế 11B2 15 3 45 Tráng A Tùng Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
106 Mùa A Dơ 11B2 15 3 45 Mùa A Sinh Bản Nậm Đích, xã Chà Nưa, Nậm Pồ,Điện Biên
107 Điêu Thị Hoà 11B2 15 3 45 Điêu Văn Thiêng Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
108 Lò Văn  Lợi 11B2 15 3 45 Lò Văn Dung, Vàng Thị Mừng Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
109 Chảo A Lủ 11B2 15 3 45 Chảo Cáo Chòi, Chảo Phể Sinh Bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
110 Giàng A Phổng 11B2 15 3 45 Ma Thị Tú Bản Ham xoong 1, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
111 Khoàng Văn Mông 11B2 15 3 45 Khoàng Văn E, Khoàng Thị Siêng Nậm Ngà I, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
112 Sùng A  Bình 11B3 15 3 45 Sùng A Giàng, Thào Thị Dê Bản Hô Củng, xã Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
113 Chảo A Chẳn 11B3 15 3 45 Chảo Sèng Ngan, Tẩn Thị Lai Vàng Đán, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
114 Lý Thị  Chơ 11B3 15 3 45 Lý Văn Inh, Lò Thị Sách Bản Nà Khoa I, xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
115 Giàng Thị  Dĩ 11B3 15 3 45 Giàng Vảng Lừ, Mùa Thị Thào Bản Nậm tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
116 Thào A Do 11B3 15 3 45 Thào A Tủa Bản Hô Củng, xã Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
117 Lò Thị Dung 11B3 15 3 45 Lò Văn Sáng. Thùng Thị Lâm Bản Nà Hỳ II, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
118 Điêu Thị Duyên 11B3 15 3 45 Điêu Văn Phình, Lò Thị Cúc Bản Chiềng Nưa I , Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
119 Lùng Văn Đạo 11B3 15 3 45 Lùng Văn Sơn, Khoàng Thị Vinh Bản Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
120 Thào A Giàng 11B3 15 3 45 Thào A Khoa,Hạng Thị Sú Bản Nậm Tắt xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
121 Mùa A  Lừ 11B3 15 3 45 Mùa A Sình, Giàng Thị Mai Bản Ham xoong II, xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
122 Mùa A Mìn 11B3 15 3 45 Mùa A Di, Giàng Thị Dủa Bản Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
123 Giàng Thị Minh 11B3 15 3 45 Giàng A Dơ, Vàng Thị Mú Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
124 Mùa A  Mình 11B3 15 3 45 Mùa Thị Dế Bản Nà Bủng II, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
125 Poòng Văn Nam 11B3 15 3 45 Poòng Văn Tén, Khoàng Thị Thanh Bản chăn nuôi xã Phìn Hồ,Nậm Pồ, Điện Biên
126 Giàng A  Nhè 11B3 15 3 45 Giàng A Tùng Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
127 Sùng A  Nhè 11B3 15 3 45 Sùng Chứ Dính,Hờ Thị Cở Bản Mạy Hốc Xã Phìn Hồ Nậm Pồ,Điện Biên
128 Lường Thị  Oan 11B3 15 3 45 Lường Văn Phông Bản Phiêng Ngúa xã Nậm Chua, Nậm Pồ,Điện Biên
129 Thào A Sẩy 11B3 15 3 45 Thào A Nhà Bản Chăn Nuôi Xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
130 Lò Thị  Thính 11B3 15 3 45 Lò Văn Khuynh, Điêu Thị Thịnh Bản Chiềng Nưa 2 Xã Sipaphin, Nậm Pồ,Điện Biên
131 Vàng Thị  Uyên 11B3 15 3 45 Vàng Văn Viên Bản Tân Lập Xã Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
132 Giàng A  Công 11B4 15 3 45 Giàng A Lồng, Hồ Thị Dở Bản Huổi Khương, Pa Tần,  Nậm Pồ, Điện Biên
133 Chảo Lù  Lang 11B4 15 3 45 Chảo Vần Tình Bản Sín Chải II,Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
134 Quàng Thị  Nước 11B4 15 3 45 Quàng Văn Diên Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
135 Cà Thị  Lâm 11B4 15 3 45 Cà Văn Áo,Cà Văn Muôn
 Quàng Thị Thương
Bản Phiêng Ngúa,Nậm Chua, Nậm Pồ,  Điện Biên
136 Lò Văn  Chiến 11B4 15 3 45 Lò Văn Ón, Thùng Thị Vơn Bản Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
137 Tẩn Sí  Mẻ 11B4 15 3 45 Chảo Nẻ Nhàn Bản Huổi sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
138 Tẩn Lù Mẩy 11B4 15 3 45 Tẩn Diêu Sân, Tẩn Mí Lù Bản Sín Chải, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
139 Lò Thị Phượng 11B4 15 3 45 Lò Văn Lón, Tao Thị Ngân Bản Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ,  Điện Biên
140 Tao Thị  Luyến 11B4 15 3 45 Tao văn Quân, Lèng Thị Hoa Bản Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
141 Lò Văn Bình 11B4 15 3 45 Lò Văn Nhân, Lò Thị Phong Bản Tân Phong I, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
142 Phùng Ông Chẳn 11B4 15 3 45 Phùng Mùi Moảng Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
143 Phàng Thị Sua 11B4 15 3 45 Phàng A Thề, Thào Thị Lử Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
144 Là Văn Lường 11B4 15 3 45 Là Văn Chanh, Khoàng thị Chong Bản Nậm Ngà I, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
145 Lò Thị Ánh 11B5 15 3 45 Lò Văn Phiển,Vàng Thị Việt Bản Chiềng Nưa II SiPaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
146 Triệu Hồng Vân 11B5 15 3 45 Triệu Hồng Vinh, Phùng Thị Mẩy Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
147 Ngải Seo Vu 11B5 15 3 45 Ngải Lao Phế, Hồ Sừ Sía Bản Mo Công, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
148 Thào Thị Dợ 11B5 15 3 45 Thào A Tính, Lừu Thị Say Bản Nậm Chua 3,Nậm Nhừ, Nậm Pồ,Điện Biên
149 Poòng Văn Hiếu 11B5 15 3 45 Poòng Văn Von, Lò Thị Pịn Bản Nậm Khăn,Nậm Khăn, Nậm pồ, Điện Biên
150 Lèng Thị Hoài 11B5 15 3 45 Lèng Văn Hoa, Thùng Thị Vơn Bản Nà Hỳ I,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
151 Chảo San Kiên 11B5 15 3 45 Chảo Nẻ Trình, Chảo Pham Trình Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
152 Lò Văn Ti 11B5 15 3 45 Lò Văn Nam, Khoàng Thị Sên Bản Nậm Ngà I ,Nậm Chua ,Nậm Pồ,Điên Biên
153 Lò Văn  Nghĩa 11B5 15 3 45 Lò Văn Giáp, Điêu Thị Niệm Bản Chiềng Nưa II, SipaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
154 Ngải Thùng  Khoản 11B6 15 3 45 Ngải Lao Mý Bản Mo Công, Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
155 Điêu Ngọc  Huế 11B6 15 3 45 Điêu Văn Luyến, Vàng Thị Bún Bản Tân Lập,Sipaphin,Nậm Pồ,Điện Biên
156 Triệu Mể Tình 11B6 15 3 45 Triệu Cáo Phin, Chảo Phể Dảo Bản Huổi Sâu-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
157 Lò Thị  Hằng 11B6 15 3 45 Lò Thị Ngốn  Bản Tân Phong, Sipaphin, Nậm Pồ-Điện Biên
158 Thào A Vanh 11B6 15 3 45 Thào A Dơ Bản Nậm Thà Nà,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
159 Poòng Thị Nhiên 11B6 15 3 45 Poòng Văn Nguyên Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
160 Tao Văn Thiệu 11B6 15 3 45 Tao Văn Inh Hô Bai,Chà Nưa, NẬm Pồ, Điện Biên
161 Thào Thị  Xú 11B6 15 3 45 Thào Seo Lao  Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
162 Vàng Văn Điện 11B6 15 3 45 Vàng Văn Liệm, Lò Thị Khai Bản Tân Lập si Pa Phìn ,Nậm Pồ, Điện Biên
163 Giàng A  Tùng 11B6 15 3 45 Giàng A Mình, Sùng Thị Gánh Bản Vàng Lếch, Chà Cang,Nậm Pồ,Điện Biên
164 Sùng A  Sình 11B6 15 3 45 Sùng A Dia, Thào Thị Chứ Bản Huổi Sang,Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
165 Mùa A  Chang 11B7 15 3 45 Mùa A sở, Thào Thi Phua Nậm Đích - Chà Nưa -  Nậm pồ - Điện Biên
166 Giàng Seo Dũng 11B7 15 3 45 Giàng A Phàng, Mùa Thị Như Nậm Thà Là - Pa Tần , Nậm Pồ- Điện Biên
167 Thào A  Sáng 11B7 15 3 45 Thào A Di, Giàng Thị Chính Nậm Tắt, Nà Bủng - Nậm pồ - Điện Biên
168 Mùa A  Ứ 11B7 15 3 45 Mùa A Pảnh, Thào Thị Váng  Nà Bủng 1, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
169 Khoàng Văn Hoa 11B7 15 3 45 Thùng Thị Nhọn Bản Hô bai ,Chà nưa,Nậm Pồ ,Điện Biên
170 Cháng A Tùng 11B7 15 3 45  Cháng A Dinh,Mùa Thị Chu Nậm đích, Chà nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
171 Khoàng Thị Êm 11B7 15 3 45 Khoàng Văn Tấm, Thùng Thị Động Bản Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
172 Poòng Thị  Huyền 11B7 15 3 45 Poòng Văn Vấn, Lò Thị Bình Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
173 Vàng A Chà 11B7 15 3 45 Vàng A Tàng, Hạng Thị Pai Nậm Đích - Chà Nưa , Nậm pồ- Điện Biên
174 Vàng A Chầu 11B7 15 3 45 Vàng A Vảng, Sùng Thị Trư Nậm Đích - Chà Nưa, Nậm Pồ - Điện Biên
175 Thào A  Sánh 11B7 15 3 45 Thào A Tính, Kiều Thị Sai Nà Khoa, Nậm Pồ- Điện Biên
176 Thào A Tàng 11B7 15 3 45 Thào A Su, Mùa Thị Máy Bản Nậm Thà Nà, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
177 Chảo Nẻ Phú 12C1 15 3 45 Chảo Cáo Phú, Chảo Nẻ Phin Huổi Sâu. Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
178 Chảo Nẻ Kiên 12C1 15 3 45 Chảo Kiểm Dảo, Phàn San Mẩy Huổi Sâu. Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
179 Chảo Pham Chòi 12C2 15 3 45 Chảo Nẻ Tá Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
180 Chảo Phăm Dảo 12C3 15 3 45 Chảo Nẻ Dảo, Lý Mể Siêng Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
181 Khoàng Thị Hương 12C3 15 3 45 Khoàng Văn Nói, Thùng Thị Chơ  Bản Nà Hỳ I,  Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
182 Chảo Mể Sinh 12C3 15 3 45 Chảo Nẻ Trình, Chảo Pham Hang Bản Huổi Sâu,  Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
183 Lường Thị Thanh 12C3 15 3 45 Lường Văn Bình, Quàng Thị É Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
184 Poòng Thị Hiền 12C3 15 3 45 Poòng Văn Né, Khòang Thị Đăm Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
185 Thào Thị Mai 12C3 15 3 45 Quàng Thị É Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
186 Lò Thị Hồng Tuyết 12C3 15 3 45 Lò Văn Dính Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
187 Lùng Thị Khuya 12C4 15 3 45 Lùng Văn Biên, Lùng Thị San Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
188 Lò Thị Sang  12C4 15 3 45 Màng Thị Lý Chiềng Nưa, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
189 Sùng Thị Xê 12C4 15 3 45 Sùng Chứ Dính, Hờ Thị Cở May hốc, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
190 Chảo Nẻ Liềm 12C4 15 3 45 Chảo Trần Phin Huổi Sâu, Pa Tần,Nậm Pồ, Điện Biên
191 Mùa Thị Dí 12C4 15 3 45 Mùa A Sẻng, Thào Thị Soa Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
II. Học sinh trọ học ngoài trường   15        
1 Lý A  Chư 10A1 15 3 45  Lí A Lềnh  Huổi  Lụ II,  Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
2 Khoàng Thị Chương 10A1 15 3 45 Khoàng Văn Toán  Hô Bai, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
3 Poòng Thị Hiệp 10A1 15 3 45 Poòng Văn Hom, Lèng Thị Phương  Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
4 Poòng Thị Hoài 10A1 15 3 45 Poòng Văn Nguyn, Khoàng Thị Phương  Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
5 Lèng Văn Hoàn 10A1 15 3 45  Lèng Văn Mai, Lò Thị Dơn  Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
6 Thào A Sìn 10A1 15 3 45 Thào Khái Mìn Huổi Lụ II, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
7 Poòng Văn Tướng 10A1 15 3 45  Poòng Văn Kai Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
8 Lèng Văn Xuân 10A1 15 3 45 Lèng Văn Liên, Hà Thị Lê  Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
9 Poòng Văn Tuân 10A2 15 3 45 Poòng Văn Sân Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
10 Giàng A Sang 10A7 15 3 45 Giàng A Chu Huổi Anh, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
11 Quàng Thị Chiến 10A2 15 3 45 Quàng Văn Ban, Thùng Thị Châm Nà Hỳ I - Nà Hỳ - Nậm Pồ, Điện Biên
12 Giàng A Phừ 10A2 15 3 45 Giàng A Xà Nậm Chua V, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
13 Giàng A Sình 10A2 15 3 45 Giàng A Vảng Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
14 Cư A Tủa 10A2 15 3 45 Cư A Vần  Nậm Chẩn - Nà Khoa  Nậm Pồ- Điện Biện
15 Vừ A Hông 10A2 15 3 45 Vừ A Súa Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
16 Mùa A Plái 10A2 15 3 45 Mùa Giả Tính - Giàng Thị Máy Huổi Khương, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
17 Lường Văn Nguyễn 10A2 15 3 45 Lường Văn Phỏn - Tao Thị Vượng Nà Hỳ II - Nà Hỳ - Nậm Pồ, Điện Biên
18 Lường Văn Tuyền 10A3 15 3 45 Lường Văn Chanh,Poòng Thị Hom Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
19 Lường Văn Hoàng 10A3 15 3 45 Lường Văn Chinh Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
20 Vàng A Lử 10A3 15 3 45 Vàng A Tính Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
21 Lò Văn Châm 10A3 15 3 45 Lò Thị Phanh Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
22 Lèng Văn Tý 10A3 15 3 45 Lèng Văn Van,Poòng Thị Vịnh Bản Vằng Xôn 2,Nậm Khăn,  Nậm Pồ, Điện Biên
23 Giàng A Do 10A3 15 3 45 Gìang A Khua,Cháng Thị Mỷ Bản Mo Công,,Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
24 Tảnh A Lành 10A3 15 3 45 Tảnh A Chinh,Gìang Thị Hồ Nậm Chua 5,Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
25 Giàng Thị Mai 10A3 15 3 45 Gìang A Chu,Phàng Thị Lan Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
26 Giàng A Nhù 10A3 15 3 45 Hờ Thị Ly, Giàng Nhà Ký Huổi Khương,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
27 Thào A  Thành 10A3 15 3 45 Thào A Sì,Sùng Thị Pằng Bản Nậm Nhừ 3,Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
28 Hạng A Sáu 10A3 15 3 45 Hạng A Cá Bản Hô He,Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
29 Hạng A Sống 10A3 15 3 45 Hạng A Của,Lầu Thị Dỏ Bản Hô He,Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
30 Hạng A Vư 10A3 15 3 45 Hạng A Súa Bản Hô He,Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
31 Poòng Thị Hường 10A3 15 3 45 Poòng Văn Thương,Lèng Thị Văn Vằng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
32 Lò Văn Bằng 10A4 15 3 45 Lò Văn Mái, Lèng Thị Thanh Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
33 Thào Thị Chu 10A4 15 3 45 Thào A Tùng, Giàng Thị Máng Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
34 Giàng Thị Chua 10A4 15 3 45 Giàng A Thành, Ma Thị Tải Huổi Dạo II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
35 Lý A Công 10A4 15 3 45 Mùa Thị Chá Nậm Chua 4, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
36 Hạng A Do 10A4 15 3 45 Hạng A Xà, Giàng Thị Che Đệ Tinh I, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
37 Giàng A Dờ 10A4 15 3 45 Giàng Khua Lồng, Hạng Thị Pàng Đệ Tinh I, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
38 Ma A Giáo 10A4 15 3 45 Ma A Của, Lý Thị Sai Nậm Nhừ II, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
39 Khoàng Văn Lưu 10A4 15 3 45 Khoàng Văn Khím Vàng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
40 Hản A Mùa  10A7 15 3 45 Hản A Thè, Lý Thị Sía Nậm Pang, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
41 Mùa Thị Ông 10A4 15 3 45 Mùa Chái Sùng, Sùng Thị Tùng Huổi Khương, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
42 Thào A Sinh 10A4 15 3 45 Thào A Chu, Vàng Thị Lử Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
43 Sùng A Thò 10A4 15 3 45 Hạng Thị Dợ Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
44 Thào Seo Vảng 10A4 15 3 45 Thào A Páo Nậm Nhừ 3, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
45 Giàng A Pùa 10A5 15 3 45 Giàng A Vảng, Giàng Thị Vế Ham Xoog 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
46 Vàng Thị Sai 10A5 15 3 45 Vàng A Tính, Thào Thị Dính Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên 
47 Giàng A Con 10A5 15 3 45 Giàng A Sùng, Vàng Thị Vế Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
48 Mùa A Lềnh 10A5 15 3 45 Mùa A Ký, Giàng Thị Chu Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên 
49 Giàng A Nhà 10A5 15 3 45 Giàng A Cáo, Thào Thị Chư Ham Xoog 1, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
50 Vàng Thị Chiều 10A5 15 3 45 Vàng A Tính, Thào Thị Dính Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên 
51 Lý A Páng 10A5 15 3 45 Lý A Sàng, Mùa Thị Mỉ Huổi Dạo 3, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
52 Tráng A Chinh 10A5 15 3 45 Tráng A Giàng, Mùa Thị Chai Ham Xoong 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
53 Tráng Thị Dúa 10A5 15 3 45 Tráng A Giống Nộc Cốc 1, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
54 Lèng Văn Công 10A5 15 3 45 Lường Thị Thiệu Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
55 Giàng A Sang 10A5 15 3 45 Sình Thị Mỷ Mốc 4 , Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
56 Cháng Thị Của 10A5 15 3 45 Cháng Vảng Nính Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
57 Thào A Páo 10A6 15 3 45 Thào A Đế, Hoàng Thị Chung Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ , Điện Biên
58 Giàng  Thị Dung 10A6 15 3 45 Giàng A Khai,Thào Thị Dúa Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
59 Thào A Sếnh 10A6 15 3 45 Thào A Dúa Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
60 Giàng  Thị Dở 10A6 15 3 45 Thào Thị Khua Nậm Tắt 2, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
61 Giàng A Hồng 10A6 15 3 45 Giàng Chè Chính, Mùa Thị Nính Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
62 Hờ A Sùng 10A6 15 3 45 Hờ A Vảng, Vàng THị Sua Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên
63 Sùng A Minh 10A6 15 3 45 Sùng A Tùng, Thào Thị Sua Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ , Điện Biên
64 Giàng Thị Mỉ 10A6 15 3 45 Giàng A Sì, Hoàng Thị Sá huổi Dao, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
65 Giàng A Chớ  10A6 15 3 45 Giàng A Xà Nậm Chua 5, Nậm chua, Nậm Pồ , ĐIện Biên
66 Giàng A Sử 10A6 15 3 45 Giàng A Lao Ham xoong 2, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
67 Giàng A Lềnh 10A6 15 3 45 Giàng A Dơ,Hạng Thị Dừ Ham xoong 2, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
68 Hờ A Lứ 10A6 15 3 45 Hờ A Giàng Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
69 Lý A Dao 10A6 15 3 45 Lý Phụ Sèng, Chảo Lở Mể Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ Điện Biên
70 Giàng A Dơ  10A6 15 3 45 Giàng A Nếnh,Tỉnh Thị Chá Huổi Dạo,Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
71 Giàng A Páo 10A6 15 3 45 Giàng A Dơ, Hạng Thị Dừ Ham xoong 2, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
72 Chảo Cáo Liềm 10A6 15 3 45  Mẹ Chảo Pham Trình Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ Điện Biên
73 Thùng Văn Mến 10A6 15 3 45 Lò Thị Phong Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐIện Biên
74 Thào A Dè 10A6 15 3 45 Thào A Của Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
75 Vàng A Lau 10A6 15 3 45 Vàng A Náng, Giàng Thị Pay Nậm đích, Chà nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
76 Lò Văn Chức 10A7 15 3 45 Lò Văn Chanh Bản Nà Khoa - Nà Khoa - Nậm Pồ - Điện Biên
77 Sùng A Đông 10A7 15 3 45 Sùng Chống Lầu, Lầu Thị Dong Bản Huổi Văng - Nậm Khăn - Nậm Pồ - Điện Biên
78 Hờ A Thanh 10A7 15 3 45 Sùng Thị Sai Bản Mốc 4 - Nậm Tin - Nậm Pồ - Điện Biên
79 Thào A Ký 10A7 15 3 45 Thào Seo Quán, Giàng Thị Pớ Bản Nậm Tin 3 - Nậm Tin - Nậm Pồ - Điện Biên
80 Lường Thị Sương 10A7 15 3 45 Lường Văn Thêm, Poòng Thị Việt Bản Nậm Khăn - Nậm Khăn - Nậm Pồ - Điện Biên
81 Giàng A Sự 10A7 15 3 45 Giàng A Mềnh,Hạng Thị Kế  Huổi Dạo 2 - Nà Bủng - Nậm Pồ - Điện Biên
82 Cư Seo Thắng 10A7 15 3 45 Cư Seo Tỏa, Lý Thị Vế Bản Huổi Hoi - Nà Hỳ - Nậm Pồ - Điện Biên
83 Poòng Thị Đợi  10A7 15 3 45 Poòng Văn Sáng, Tao Thị Păn Bản Nà Cang - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
84 Poòng Văn Thắng 10A7 15 3 45 Poòng Văn Quyền, Khoàng Thị Thơm Bản Hô Bai - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
85 Khoàng Thị Tâm 10A7 15 3 45 Khoàng Văn Ngơm, Lò Thị Tịnh Bản Hô Bai - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
86 Lý A Phổng 10A7 15 3 45 Vàng Thị Só Bản Nậm Pang - Nậm Khăn , Nậm Pồ - ĐB
87 Giàng A Trống 10A7 15 3 45 Giàng A Chu, Cháng Thị Phúa Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
88 Lèng Văn Huế 11B1 15 3 45 Lèng Văn Tỉnh Vàng Xôn 2, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
89 Lò Thị Thơ 11B1 15 3 45 Lò Văn Thịnh, Khoàng Thị Diên Bản Xôm, Quoài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên
90 Vàng A Hồng 11B1 15 3 45 Vàng A Chớ Vàng Lếch, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
91 Poòng Văn Ngân 11B1 15 3 45 Poòng Văn Nguyn, Khoàng Thị Phương Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
92 Lường Văn Vũ 11B1 15 3 45 Lường Văn Hặc,Lường Văn Ven,
 Poòng Thị Vận
Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
93 Mùa Thị Chà 11B2 15 3 45 Mùa A Chảo, Giàng Thị Chư Bản Tàng Do, xã Nậm Tin, Nậm Pồ,  Điện Biên
94 Giàng A Po 11B2 15 3 45 Ma Thị Cứu Bản Huổi Dạo, Xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
95 Khoàng Văn Lưu 11B2 15 3 45 Khoàng Văn Phấn, Thùng Thị Thu Bản Nà Hỳ II, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
96 Cứ Thị  Mai 11B2 15 3 45 Cứ A Vảng, Vàng Thị Sâu Bản Tàng Do, Nậm Tin ,  Nậm Pồ Điện Biên
97 Thào A Chớ 11B2 15 3 45 Thào A Phổng, Sùng Thị Chư Bản Nậm Hài, xã Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
98 Vàng A  Khoa 11B2 15 3 45 Vàng A Nhà, Giàng Thị Hồ Bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
99 Thào A Lềnh 11B2 15 3 45 Thào A Sáng, Vàng Thị Sáo Bản Huổi Đắp, Nậm Tin , Nậm Pồ, Điện Biên
100 Poòng Thị Linh 11B2 15 3 45 Poòng Văn San Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Nậm pồ, Điện Biên
101 Sùng A Đông 11B2 15 3 45 Sùng A Tỉnh Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
102 Giàng A Trắng 11B2 15 3 45 Giàng A Giảng Nậm Chẩn - Nà Khoa  Nậm Pồ- Điện Biện
103 Lò Văn  Bơn 11B3 15 3 45 Lò Văn Khiêm Bản Phiêng Ngúa - Nậm Chua - Nậm Pồ
104 Mùa A Công 11B3 15 3 45 Mùa Sống Dế, Sùng Thị Lâu Bản Huổi Khương, xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
105 Giàng A  Dơ 11B3 15 3 45 Giàng A Lồng, Thào Thị Dúa Bản Huổi Dạo xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
106 Poòng Văn Duyên 11B3 15 3 45 Poòng Văn Chung, Lèng Thị Len Bản Pa Tần, xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
107 Lèng Văn  Lộc 11B3 15 3 45 Lèng Văn Yên, Poòng Thị Đao Bản Vằng Xôn Xã Nậm Khăn, Nậm Pồ,Điện Biên
108 Giàng A Nính 11B3 15 3 45 Giàng Nổ Làng, Mùa Thị Pá Bản Nương Xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
109 Vàng A  Ca 11B4 15 3 45 Vàng A Thào Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
110 Cứ A Sàng 11B4 15 3 45 Cứ A Vảng Bản Tàng Do, Nậm Tin,  Nậm Pồ, Điện Biên
111 Vàng A  Hầu 11B4 15 3 45 Vàng A Sèo Bản Nậm Nhừ III, Nậm Nhừ, Nậm Pồ,  Điện Biên
112 Mùa A  Kính 11B4 15 3 45 Mùa A Pao Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
113 Khoàng Thị Thành 11B4 15 3 45 Khoàng Văn Ngơm Bản Hô Bai, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
114 Ma A  Dế 11B4 15 3 45 Ma A Sáng, Giàng Thị Sáng Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
115 Chảo Phạ  Phin 11B4 15 3 45 Chảo Siểng Dảo Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
116 Thào Thị  Pàng 11B4 15 3 45 Thào A Dùa Bản Nậm Tắt , Nà Bủng,  Nậm Pồ,  Điện Biên
117 Giàng A  Sừu 11B4 15 3 45 Giàng A Sùng, Vàng Thị Vế Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
118 Thào Thị  Chu 11B4 15 3 45 Thào A Tàng Bản Nậm Tắt 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
119 Poòng Văn  Phính 11B4 15 3 45 Poòng Văn Chanh Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
120 Lường Văn  Quân 11B4 15 3 45 Lường Văn Ngón, Tao Thị Vương Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
121 Lường Văn  Tịnh 11B4 15 3 45 Lường Văn Ngại , Tao Thị Phong Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
122 Giàng A   PLấu 11B5 15 3 45 Giàng Thị Hồ Bản Nậm Chua, Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
123 Hoàng Thị Dở 11B5 15 3 45 Hoàng A Nhà,Giàng Thị Sủa Nậm Chua 4,Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
124 Tẩn Ngánh Chiêu 11B5 15 3 45 Chảo Nẻ Siêng Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
125 Lèng Văn  Hóa 11B5 15 3 45 Lèng Văn Lơ,Poòng Thị Chanh Vằng Xôn, Nậm Khăn,Nậm Pồ, Điện Biên
126 Sùng Thị  Dí 11B5 15 3 45 Sùng A Pao,Vàng Thị Chấu Bản Tàng Do, Nậm Tin,Nậm Pồ,Điên Biên
127 Thào Thị  Chía 11B5 15 3 45 Thào A Di,Giàng Thị Máng Bản Nậm Tắt 2,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
128 Giàng A Hòa 11B5 15 3 45 Giàng A Nếnh,Tỉnh Thị Chá Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
129 Ma A Ký 11B5 15 3 45 Ma A Páo,Tráng Thị Chư Bản Huổi Dạo,Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
130 Hoàng A  Lao 11B5 15 3 45 Hoàng A Nhà,Giàng Thị Sủa Nậm Chua 4, Nậm Chua,Nậm Pồ, Điện Biên
131 Thào A  Lù 11B5 15 3 45 Thào A Phừ,Giàng Thị Xông Bản Phìn Hồ,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Chà,Điện Biên
132 Thào A Mà 11B5 15 3 45 Thào A Chớ,Lý Thị May Bản Huổi Sang, Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
133 Lò Thanh Ngữ 11B5 15 3 45 Lò Văn Nguynh,Màng Thị Vóng Chiềng Nưa I, SiPaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
134 Giàng A Vàng 11B5 15 3 45 Giàng A Sang, Cháng Thị Cở Bản Nậm Hài,Xã Chà Cang,Nậm Pồ.Điện Biên
135 Giàng A  Phử 11B5 15 3 45 Giàng A Thông,Lý Thị Dung Bản Đề Pua,Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
136 Giàng A Tùng 11B5 15 3 45 Giàng A Phềnh Bản Nậm Nhừ, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
137 Poòng Văn Nghiệp 11B5 15 3 45 Poòng Văn Chanh,Lèng Thị Hương Vằng Xôn, Nậm Khăn,Nậm Pồ Điện Biên
138 Sùng A  Phổng 11B5 15 3 45 Sùng A Sinh,Thào Thị Mỷ Bản Nậm Hài,Xã Chà Cang,Nậm Pồ.Điện Biên
139 Vàng A  Vần 11B6 15 3 45 Vàng A Quang Bản Huổi Nụ 1,Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
140 Giàng A  Vư 11B6 15 3 45 Giàng Cứ Pao Nà Khoa-Nậm Pồ-Điện Biên
141 Sùng A  Hồng 11B6 15 3 45 Sùng A Thề Bản Huổi Khương,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
142 Hồ Tấn  Ủy 11B6 15 3 45 Hồ Chử Dung, Ngải Mù Dính Bản Đệ Tinh II,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điên Biên
143 Sùng A Cu 11B6 15 3 45 Sùng Giống Ư Bản Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ,  Điện Biên
144 Lò Văn Nhện 11B6 15 3 45 Lò Văn Sự Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
145 Giàng Thị  Thủy 11B6 15 3 45 Giàng Seo Lẻng Huổi Lụ I, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
146 Sùng A Tháng 11B7 15 3 45 Sùng A Tùng, Sình Thị Chữ Bản Huổi Vang - Nậm Khăn- Nậm Pồ- Điện Biên
147 Vàng A Chắn 11B7 15 3 45 Vàng A Sơn,Giàng Thị Ly Huổi tong ,Nậm Tin ,Nậm Pồ Điện Biên
148 Giàng A Lử 11B7 15 3 45  Mùa Thị Mài Nậm Hài, Chà Cang ,Nậm Pồ Điện Biên
149 Sùng A Pánh 11B7 15 3 45 Giàng Thị Sung Nậm đích Chà nưa Nậm Pồ Điện Biên
150 Thào A Páo 11B7 15 3 45 Thào A Của Nậm Hài, Chà Cang ,Nậm Pồ Điện Biên
151 Vàng A Phừ 11B7 15 3 45 Thào Thị Chư Bản Vàng Lếch Nậm Tin, Nậm Pồ Điện Biên
152 Sùng A Súa 11B7 15 3 45 Sùng A Tùng, Sình Thị Chữ Bản Huổi Vang - Nậm Khăn- Nậm Pồ- Điện Biên
153 Chảo A Dao 12C1 15 3 45 Chảo Pả Cuổi, Chảo A Lưu Sín Chải 2, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
154 Mùa A Lo 12C1 15 3 45 Mùa A Lừ, Thào Thị Dợ Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
155 Giàng Phàn Pao 12C1 15 3 45 giàng Xoang Phù, Chảo Diêu Mẩy Sín Chải 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
156 Vàng A Phổ 12C1 15 3 45 Vàng A Tủa, Cư Thị Trá Huổi Dạo 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
157 Giàng Seo Sử 12C1 15 3 45 Giàng Seo Dì, Cư Thị Chứ Huổi Dạo , Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
158 Lý A Súa 12C1 15 3 45 Lý A Pao, giàng Thị Dung Huổi Lụ 2, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
159 Poòng Văn Thiếp 12C1 15 3 45 Pòng Văn Phóng, Lò Thị Hòa Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
160 Lèng Văn Thuận 12C1 15 3 45 Lèng Văn Tân, Lò Thị Tâm Nà Hỳ 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
161 Lò Văn Cư 12C1 15 3 45 Lò Văn Oán, Lò Thị Yên Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
162 Mùa A Lềnh 12C1 15 3 45 Mùa A Tủa Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
163 Thào A Sàng 12C1 15 3 45 Phàng Thị Pla Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
164 Giàng A Dế 12C1 15 3 45 Mùa Thị Pàng Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
165 Giàng A Giống 12C1 15 3 45 Giàng A Su, Thào Thị Dợ Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
166 Giàng A Hòa 12C1 15 3 45 Giàng A Sếnh, Ly Thị Dế Nậm Pồ con, Nà Khoa , Nậm Pồ, ĐB
167 Vàng Thị Nương 12C1 15 3 45 Vàng Văn Nọi, Pòng Thị Ngại Pa Tần, Pa Tần Nậm Pồ, ĐB,
168 Lý A Sử 12C1 15 3 45 Lý Tùng Sỵ Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, ĐB
169 Pòng Văn Tuyển 12C1 15 3 45 Lường Thị Von Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB
170 Vàng A Vảng 12C1 15 3 45 Vàng Mìn Páo, Giàng Thị Ô Vàng Lếch, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
171 Pòng Thị Ngân 12C1 15 3 45 Poòng Văn Nói, Thùng Thị Pưng Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
172 Vàng A Chỉnh 12C1 15 3 45 Vàng A Chủ, Giàng Thị Mỷ Huổi Tre, Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
173 Giàng A Hồng 12C1 15 3 45 Giàng Bùa Cớ, Hạng Thị Dé Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
174 Mùa A Vàng 12C1 15 3 45 Giàng Thị Mỷ Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
175 Sùng A Mang 12C1 15 3 45 Vừ Thị Sê Huổi Chá, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
176 Khoàng Thị Quỳnh 12C1 15 3 45 Khoàng Văn Xuân, Lò Thị Chanh Nà Càng, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
177 Tráng A Lử 12C2 15 3 45 Tráng A Chù, Hờ Thị Vàng Nậm Tắt , Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
178 Poòng Văn Nghiệp 12C2 15 3 45 Poòng Văn Nói, Thùng Thị Pưng Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
179 Thào A Phổng 12C2 15 3 45 Thào A Sèng  Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
180 Chảo Nẻ Dùn 12C2 15 3 45 Chảo Cáo Dảo Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
181 Triệu Việt Phương 12C2 15 3 45 Triệu Hồng Vinh, Phùng Thị Mẩy Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
182 Vì A Sinh 12C2 15 3 45 Vì A Mang, Vàng Thị Pồ Mốc 4,Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
183 Tẩn A Sơn 12C2 15 3 45 Tẩn A Khé Sín Chải II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
184 Poòng Văn Hải 12C2 15 3 45 Poòng Văn Chinh Vằng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
185 Lường Thị Thơ 12C2 15 3 45 Lường Văn Ngại, Tao Thị Phong Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
186 Lò Thị Thuỷ 12C2 15 3 45 Lò Văn Yểng, Lèng Thị Nọi Nà Hỳ II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
187 Lò Văn Tuỷ 12C2 15 3 45 Lèng Thị Dạn Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
188 Lý Văn Tuyên 12C2 15 3 45 Lý Văn Héo Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
189 Lù Văn Thiện 12C2 15 3 45 Lù Văn Thành  Nà Hỳ III, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
190 Lò Thị Loan 12C2 15 3 45 Lò Văn Nhân, Lò Thị Hòa Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
191 Khoàng Văn Hiệu 12C2 15 3 45 Khoàng Văn Hiệp, Thùng Thị Kim Bản Hô Bai, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
192 Vàng Thị Chung 12C2 15 3 45 Lù Thị Nhừ Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
193 Mùa A Chung 12C2 15 3 45 Mùa A Páo, Giàng Thị Chá  Bản Ham Xoong II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
194 Mùa A Công 12C2 15 3 45 Mùa A Tú  Bản Nậm Pồ Con, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
195 Poòng Văn Tùng 12C2 15 3 45 Poòng Văn Sáng -  Tao Thị Păn  Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
196 Lò Ngọc Phúc 12C2 15 3 45 Lò Ngọc Nhân, Mai Thị Hải Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
197 Giàng A Tráng 12C3 15 3 45 Giàng A Náng, Thào Thị Sống Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
198 Vàng Văn Dược 12C3 15 3 45 Vàng Văn Chuyên, Điêu Thị Ôn Bản Tân Lập,  Si Pa Phìn,  Nậm Pồ, Điện Biên
199 Lý Nải Guyện 12C3 15 3 45 Lý Sỉnh Chẳn Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
200 Khoàng Văn Hóa 12C3 15 3 45 Khoàng Văn Nói, Thùng Thị Chơ  Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
201 Vi Văn Hóa 12C3 15 3 45 Tao Văn Phong Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
202 Chảo San Kiêm 12C3 15 3 45 Chảo Chàn Tình Huổi Sâu,  Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
203 Giàng A Lềnh 12C3 15 3 45 Sùng Thị Mỷ Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
204 Lường Văn Lún 12C3 15 3 45 Lường Văn Bình Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
205 Khoàng Văn Minh 12C3 15 3 45 Khoàng Văn E Bản Nậm Ngà, Nậm Chua,  Nậm Pồ, Điện Biên
206 Giàng A Mình 12C3 15 3 45 Hờ Thị Dợ Bản Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
207 Thào A Nhà 12C3 15 3 45 Thào A Siêu, Sùng Thị Chu Bản Nậm Thà Là, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
208 Giàng A Páo 12C3 15 3 45 Mùa Thị Dung Bản Trên Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
209 Lù A Phủ 12C3 15 3 45 Lù A Sùng Bản Nậm Chua 5, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
210 Giàng A Tỉnh 12C3 15 3 45 Mùa Thị Mo Bản Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
211 Khoàng Văn Toán 12C3 15 3 45 Thùng Thị Ơn Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
212 Quàng Văn Tuấn 12C3 15 3 45 Quàng Văn Xuyên,Lường Thị Viên Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
213 Thào A Vư 12C3 15 3 45 Thào A Lử Bản Ham Xoong, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
214 Mùa A Cau 12C3 15 3 45 Mùa A Hờ, Ly Thị Mỷ Nậm Pồ Con-Nà Khoa- Nậm Pồ
215 Lò Văn Lực 12C3 15 3 45 Lò Văn Ủng, Tao Thị Pắn  Nà Hỳ I, Nậm Pồ, Điện Biên
216 Quàng Thị Lê 12C3 15 3 45 Quàng Văn Hiền, Lèng Thị Thiết Nà Hỳ I- Nà Hỳ- Nậm Pồ
217 Tráng A Lồng 12C3 15 3 45 Tráng  A Dính Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
218 Poòng Văn Quý 12C3 15 3 45 Poòng Văn Phấn Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
219 Giàng A Tàng 12C3 15 3 45 Giàng A Chứ B Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
220 Khoàng Văn Phúc 12C3 15 3 45 Khoàng Văn Thành, Thùng Thị Phớn Nà Cang- Chà Nưa- Nậm Pồ
221 Thào A Thắng 12C3 15 3 45 Sùng Thị Mải Hô Củng- Chà Tở-Nậm Pồ
222 Sình A Thìn 12C3 15 3 45 Sình Quán Pao, Phạm Thị Quyên Huổi Dạo- Nà Bủng- Nậm Pồ
223 Hờ A Chỉnh 12C4 15 3 45 Hờ A Giáo, Thào Thị Dợ Nậm Tin 3, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
224 Thào A Chờ 12C4 15 3 45 Thào A Hồ, Hờ Thị Chai Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, ĐB
225 Giàng A Chua 12C4 15 3 45 Mùa Thị Mỷ Huổi Khương 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
226 Giàng Thị Dế 12C4 15 3 45 Giàng A Sửu, Sùng Thị Ly,Giàng A Thành Huổi Dạo II, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
227 Giàng A Dế 12C4 15 3 45 Giàng A Tàng, Tráng Thị Dinh Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
228 Poòng Thị Định 12C4 15 3 45 Lường Thị Vui Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
229 Sùng A Dờ 12C4 15 3 45 Sùng Giống Vừ May hốc, Phìn Hồ, Nậm Pồ, ĐB
230 Khoàng Văn Giang 12C4 15 3 45 Khoàng Văn Tim, Poòng Thị Đôi Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB
231 Khoàng Thị Hoài 12C4 15 3 45 Khoàng Văn Khánh, Poòng Thị Vân Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB
232 Khoàng Thị Minh 12C4 15 3 45 Khoàng Văn Bình, Poòng Thị Viên Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, ĐB
233 Sùng A Phừ 12C4 15 3 45 Sùng A Páo, Lý Thị Chu Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, ĐB
234 Sùng A Thắng 12C4 15 3 45 Sùng A Khoa Bản Nà Bủng 1,Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
235 Giàng A Tráng 12C4 15 3 45 Giàng A Lồng, Sùng Thị Mỷ Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
236 Sìn Sín Tỷ 12C4 15 3 45 Sìn Quán Pao, Phạm Thị Quyên Huổi Dạo 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
237 Lý San Chòi 12C4 15 3 45 Lý Nhụn Chòi Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
238 Vàng A Dảnh 12C4 15 3 45 Vàng A Của Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, ĐB
239 Thào A De 12C4 15 3 45 Thào A Dính Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
240 Lò Văn Hưng 12C4 15 3 45 Lò Văn Tuấn, Lèng Thị Vin Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
241 Sùng A Ke 12C4 15 3 45 Sùng A Thào, Giàng Thị Mênh Nà Bủng 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
242 Phùng Ông Khé 12C4 15 3 45 Đặng Sành Quáng Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
243 Quàng Văn Quỳnh 12C4 15 3 45 Quàng Văn Diên, Quàng Thị Cẩn Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
244 Chảo Sử Trình 12C4 15 3 45 Chảo Xuân Trình, Chảo Mể Loàng Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
245 Giàng A Xu 12C4 15 3 45 Tráng Thị Máng Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
246 Vàng A  Dình 12C5 15 3 45 Vàng A Sáng, Vàng Thị Tùng Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
247 Sùng A De 12C5 15 3 45 Sùng A Phai Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
248 Thào A Hòa (A) 12C5 15 3 45 Thào A Phứ, Sùng Thị Dớ Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
249 Thào A Hòa (B) 12C5 15 3 45 Thào A Lúa Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
250 Thào A Chúng 12C5 15 3 45 Thào A Dơ Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
251 Mùa A Sì 12C5 15 3 45 Mùa A Sáng Ham Xong 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
252 Poòng Văn Miến 12C5 15 3 45 Poòng Văn Sướng, Khoàng Thị Thìn Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
253 Vàng A Phừ 12C5 15 3 45 Vàng A Páo, Giàng Thị Mỉ Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
254 Poòng Văn Hương 12C5 15 3 45 Poòng Văn Pưng, Thùng Thị Păn bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
255 Chảo A Pà  12C5 15 3 45 Chảo Diền Cuổi Bản Sín Chải I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
256 Chảo Ông  Nghị  12C5 15 3 45 Chảo Sùng Quáng, Tẩn Mùi Phẩy Bản Vàng Đán,Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
257 Cháng A Chung  12C5 15 3 45 Cháng A Di, Sùng Thị Pai Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
258 Tẩn A Niền  12C5 15 3 45 Tẩn Mìn Chìu Bản Sín Chải I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
259 Sùng A Phổng 12C5 15 3 45 Sùng A Vừ, Thào Thị Chá Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
260 Giàng A Chớ  12C5 15 3 45 Giàng A Dế, Sùng Thị Chu Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
261 Vàng A Su  12C5 15 3 45 Vàng A Thề, Giàng Thị Dia Nậm Chua I, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
262 Giàng A Khua  12C5 15 3 45 Giàng A Chúng Nậm Chua 1, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
Tổng   6,810 1,359 20,385    

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới