Biểu mẫu báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm học kì I năm học 2010-2011

Biểu mẫu báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm học kì I năm học 2010-2011

Yêu cầu các GVCN khẩn trương thực hiện việc kê khai các mục trong báo cáo này để làm cơ sở cho việc xét thi đua học kỳ I. Nộp về cho BGH trước ngày 10 tháng 01 năm 2011.

Đăng lúc: 08-01-2011 02:45:00 PM | Đã xem: 5117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu, tài liệu , Biểu mẫu
Biểu mẫu báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm

Biểu mẫu báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm

Biểu mẫu đánh giá tình hình lớp chủ nhiệm, được thực hiện từ năm học 2010-2011 dành cho các giáo viên chủ nhiệm.

Đăng lúc: 23-12-2010 04:30:00 PM | Đã xem: 8026 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu, tài liệu , Biểu mẫu
Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên theo tháng

Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên theo tháng

Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên theo tháng, thực hiện từ năm học 2010-2011.

Đăng lúc: 23-12-2010 04:22:00 PM | Đã xem: 8204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu, tài liệu , Biểu mẫu