Nghị định mới của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đăng lúc: Thứ ba - 28/12/2010 10:05. Đã xem: 19824

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (LLVT) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút áp dụng từ 1/3/2011 - ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách này bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Nghị định mới của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định mới của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn với mức 0,5; 0,7; 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình.

Theo Nghị định này, sẽ chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp một lần và trợ cấp chuyển vùng trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT đang công tác và có đủ thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn đủ từ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng. 

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn còn được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thanh toán tiền tàu xe

Vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn bao gồm:

- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1.

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,...(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp, trợ cấp là:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

- Các đối tượng nêu trên công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

* Tải Văn bản tại đây: Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Tác giả bài viết: ĐT
Nguồn tin: Báo ĐBP Điện tử
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết